Adaptabilní školy – další vzdělávání


Grantový projekt kraje Vysočina

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč se účastní jako partner kraje Vysočina projektu Adaptabilní školy- další vzdělávání.

V průběhu měsíců ledna až března proběhlo pilotní ověření a výuka vzdělávacího programu Základy účetnictví a daní při podnikání.

Pilotního ověření se zúčastnilo 10 účastníků, kteří kurz dokončili a obdrželi certifikát o dosaženém vzdělání.

Kurz byl vyhodnocen pomocí dotazníkové akce, v níž všichni účastníci zhodnotili informovanost o vzdělávacím programu, organizační zajištění, technické zázemí, očekávané využití nabytých znalostí a vědomostí, obsah a složení jednotlivých modulů i vhodnost poskytnuté odborné literatury.
V měsíci červnu proběhlo pracovní setkání partnerů školy (podnikatelských subjektů), vybraných účastníků i lektorského týmu. Na tomto setkání proběhla diskuze o průběhu projektu i o dalším výhledu školy v oblasti dalšího vzělávání. OA a JŠ Třebíč se zaměří v budoucnosti i na vzdělávací programy, směřující k lepšímu zvládnutí cizích jazyků - jmenovitě angličtiny a němčiny.

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Hnízdil, tel. 568 842 851, mail:hnizdil@oatrebic.cz, případně informace v kanceláři školy