Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok:  <<další<<  2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Absolutorium 3. VOŠ
s obhajobou absolventských prací se konalo 20. a  21. června v budově OA Třebíč. K absolutoriu bylo připuštěno všech 16 studentů 3. VOŠ.
Zkoušku před komisí, které předsedal doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze, zvládli všichni úspěšně, s  vyznamenáním absolvoval jeden student.
Diplomová slavnost 3. VOŠ, 23. 6. 2006
V pátek 23. června na diplomové slavnosti všichni převzali diplomy s udělením titulu "Diplomovaný specialista" v oboru účetnictví a finanční hospodaření.

V posledních týdnech školního roku
proběhlo tradiční fotografování tříd ...
Fotografování tříd 2006

Výsledky letošních maturitních zkoušek
Ústní maturitní zkoušky se v letošním roce na Obchodní akademii Třebíč konaly od pondělí 22. května do čtvrtka 1. června.
Maturity 2006
Z 99 studentů 4. ročníku bylo k maturitě připuštěno 97 studentů.
Čtrnáct studentů složilo maturitní zkoušku s vyznamenáním, 74 prospělo a 9 studentů čeká v září opravná zkouška.

Sportem proti xenofobii ...
Účastníci z OA Třebíč
Ve dnech 21. 5. – 28. 5. se čtyři studenti Obchodní akademie Dr. A. Bráfa v  Třebíči pod vedením uč. J. Drobílka zúčastnili projektu Sportem proti xenofobii, který byl organizován Školním klubem evropské mládeže při Büyük Kolej v Ankaře ...

Maturity nanečisto
Agentura CERMAT pořádala na konci března 2006 pro střední školy v celé republice tzv. maturity nanečisto, v těchto dnech byly zveřejněny výsledky zkoušek. Protokoly se svými výsledky dostane každý student, školy kromě toho získávají statistiky porovnávající školu s ostatními školami stejného typu a s  celostátními výsledky.
Zde si můžete prohlédnout souhrnnou statistiku pro naši školu.

Rozkvetly kaštany,
přišel čas skládání účtů. Ve čtvrtek 11. května složili čtvrťáci první část své maturitní zkoušky - praktickou zkoušku z odborných předmětů.
V pátek 12. května se se školou rozloučily třídy 4. B a  4. C a nastoupily na "svaťák".

O týden později je následovaly třídy 4. A a 4.D ...

V den konání přijímacích zkoušek
24. dubna se vydali prváci na exkurzi za krásami Dolního Rakouska - projeli dunajské údolí Wachau. Obrázky z akce si umístila třída 1.B na svých stránkách.
Okresní přebor v hokejbalu chlapců
Pár obrázků z nouze mobilem
se konal 12. dubna na hřišti na Polance. V kvalitní konkurenci vybojovalo mužstvo OA  Třebíč postup do finále, v něm podlehlo reprezentantům třebíčského gymnázia.

Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách
se uskutečnilo v pondělí 3. dubna na Obchodní akademii Dr. A. Bráfa v Třebíči. Nejlepší "psavci" kraje Vysočina změřili své síly ve wordprocesingu, desetiminutovém  opisu, autorské korektuře a "počítačovém" těsnopise.
Celkem se zúčastnilo 53 soutěžících z patnácti středních škol kraje Vysočina.
Pár obrázků ze soutěže ...
Výsledky soutěže: WP, opis, autorská korektura

Soutěžní texty jsou k dispozici zde ( WP, opis, korektura),
práce jednotlivých soutěžících zašleme na vyžádání.

Mezinárodní volejbalový turnaj
a soutěž v psaní

Ve středu a ve čtvrtek 15. a 16. března uspořádala Obchodní akademie  Třebíč jubilejní 30. ročník mezinárodního volejbalového turnaje dívčích družstev a mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici.
Soutěží se kromě domácích zúčastnila družstva z obchodních akademií v Humenném, Ružomberoku, Hollabrunnu, Znojmě, Hodoníně, Havlíčkově Brodě a Jihlavě.
Vítězem 30. ročníku volejbalového turnaje se stalo družstvo pořádající OA Třebíč, rovněž v soutěži v psaní domáci obsadili jedno první a dvě druhá místa.

Výsledky volejbalového turnaje ke stažení v .DOC
Výsledky mezinárodní soutěže ke stažení v .DOC

Okresní kolo v psaní
Obchodní akademie uspořádala 16. února okresní kolo soutěže středních škol v psaní na klávesnici PC.
Výsledky soutěže jsou k dispozici ve formátu Word a html.

Okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém a německém jazyce pořádala Obchodní  akademie Třebíč ve středu 8. února za  účasti 23 soutěžících z  osmi středních škol.
Výsledky soutěže ve formátu Word jsou k dispozici zde.

Den otevřených dveří
na OA Třebíč se uskutečnil ve středu 11. ledna. Možnost prohlédnout si školu a zkusit napsat "přijímačky nanečisto" využilo minimálně 150 žáků základních škol.
Lyžařský výcvikový kurz
Od pondělí 2. ledna do soboty 28. ledna se v nádherném prostředí Krkonoš vystřídaly v Braunově chatě ve Vítkovicích čtyři týdenní lyžařské výcvikové kurzy.
Lyžařský výcvikový kurz - 2.A (21. - 28. 1.)   Lyžařský výcvikový kurz - 2.B (7. - 14. 1.)

Tradiční vánoční koncert
uspořádal školní pěvecký sbor Akáda spolu se sborem Cantus Slunko paní Heleny Noskové v úterý 13. prosince v Zadní synagoze - v dopoledních hodinách pro prváky obchodní akademie, odpoledne a večer pro veřejnost. Děkujeme za nádherný kulturní zážitek!
Vánoční zpívání v Zadní synagoze

ČTVRŤÁCI JDOU DO FINÁLE!
V pátek 9. prosince byli studenti čtvrtého ročníku svými mamkami a taťky třídními ostužkováni a tím odstartovali závěrečnou etapu svého studia na Obchodní akademii Třebíč.
Optimismus a odhodlání jim určitě nechybí - důkazem mohou být motta jejich stužek:
4. A - "Co nevíš, to nezapomeneš!"
4. B - "Nikdo není chytřejší než my všichni dohromady"
4. C - "Nevěříme na zázraky, spoléháme na ně"
4. D - "Někdo září, někdo v září, někdo nikdy"
Stužkování nastávajících maturantů
Takže ... hodně štěstí!

Regionální finále v odbíjené dívek
Ve čtvrtek 8. prosince přivítala Obchodní akademie Třebíč nejlepší dívčí družstva kraje Vysočina ...

Státní zkouška
v psaní na klávesnici PC proběhla 1. 12. pod bedlivým dozorem zkušebních komisařů Státního těsnopisného ústavu Ing. Ivy Slámové a pana Rajmunda Šedého.
AŠSK - florbal chlapců
30. listopadu pořádala Obchodní akademie v hale JEDu okresní přebor chlapců ve florbalu.
Středoškolské hry - odbíjená dívek
16. listopadu se v hale OA na Otmarově ulici uskutečnilo okresní kolo v odbíjené dívek.
Soustředění
školního pěveckého souboru Akáda v Budíkovicích, 24. a 25. 10.
Didacta 2005
Začátkem listopadu se naše škola zúčastnila tradičního veletrhu vzdělávání Didacta, tentokrát v prostorách Střední průmyslové školy technické.
Turistický kurz Vanov 2005
Nastupující prváci si prodloužili prázdniny pětidenním turistickým kurzem v rekreačním středisku Vanov u Telče.

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz