Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Absolutorium 3. VOŠ
v oboru účetnictví a finanční hospodaření proběhlo ve dnech 19. až  21. června, slavnostní předání diplomů v pátek 22. června.
Diplomová slavnost v Zadní synagoze

Tradiční focení tříd OA

na konci školního roku ...

Pro čtvrťáky škola končí ...
Letošní maturitní zkoušky na OA a JŠ Třebíč začaly písemnou prací z českého jazyka 24.  dubna, pokračovaly 10. 5. praktickou zkouškou z odborných předmětů, ústní zkoušky proběhly od  21. do 31. května.
Ústní zkouška z odborných předmětů
V prvním termínu maturovaly třídy 4. B a 4. C,
druhý týden patřil třídě 4. A.

Krajské kolo soutěže
v grafických disciplínách letos pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.

Naši školu reprezentovali nejúspěšnější účastníci okresního kola - Pavel Grec (wordprocessing), Iva Matejová (opis, korektura), Lenka Polívková (opis, korektura) a Patrik Vidlák (opis, korektura) a že se v  krajské konkurenci vedli velmi zdatně, ukazují dosažené výsledky.

Veřejné debatování
19.3. 2007 uspořádal debatní klub obchodní akademie veřejnou debatu.
Týmy Qualcosa di speciale (Ivana Vašourková, Aneta Dohnalová, Ivana Birčáková) a Gumídci (Dagmar Křivánková, Zdeněk Píša, Anežka Valová) debatovaly na tezi Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu.
Veřejná debata
Po skončení debaty proběhla diskuse na toto téma s diváky, které tvořili studenti obchodní akademie. V budoucnu budeme ve veřejných debatách pokračovat.
(www.debatovani.cz)

Mezinárodní turnaj v odbíjené dívek a mezinárodní soutěž v psaní
se uskutečnily již tradičně ve dnech 14. a 15. března.

Účast na 31. ročníku volejbalového turnaje přijaly družební školy ze  Slovenska - OA HumennéOA Ružomberok, partnerské obchodní akademie z Havlíčkova Brodu, HodonínaZnojma, dále se zúčastnila družstva Gymnázia Třebíč a VOŠ a SŠVZZ Třebíč.
Ve finále turnaje se střetly týmy Gymnázia Třebíč a pořádající OA  Třebíč, celkové vítězství patří domácím hráčkám.
(kompletní výsledky turnaje
ve formátu .DOC)


Turnaj 2007

Pátého ročníku mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici PC v anglickém jazyce se zúčastnilo 7 družstev, a to: OA Humenné, OA  Ružomberok, OA a JŠ Znojmo, OA a JŠ Hodonín, VOŠ a SŠVZZ Třebíč a žáci naší školy.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - A (žáci 1. - 2. ročníků) a kategorii B - žáci 3 a 4. ročníků. Soutěžící museli zvládnout tři desetiminutové opisy s penalizací 5, 30 a 50 trestných bodů za chybu. Naši žáci si vedli v obou kategoriích velmi dobře, jak můžete posoudit z uvedených výsledků.

Ekonomický tým 2007 -
- celostátní soutěž obchodních akademií

V Hodoníně se 21.2. konal již pátý ročník celostátní soutěže obchodních akademií. Tříčlenné týmy studentů 4. ročníků zpracovaly realizační studii, znalosti prokazovaly v testu z odborných předmětů a před komisí prezentovaly vylosované téma.
Tým OA Třebíč - zleva Patrik Vidlák,
 Pavel Grec a Michal Formánek
Mezi 30 týmy z celé republiky se umístili studenti Michal Formánek, Pavel Grec a Patrik Vidlák, všichni ze 4. A, na 8. místě. Ve znalostním testu dosáhli nejvyššího počtu bodů ze všech týmů.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 21. 2. 2007
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč byla již pojedenácté pověřena uspořádáním okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.
V kategorii III. - střední školy - se soutěže zúčastnilo 10 žáků z pěti  středních škol okresu Třebíč.
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 21. 2. 2007
První místo a postup do krajského kola vybojovala Michaela Knápková, studentka Gymnázia Třebíč.
Žák Petr Štikar z OA a JŠ Třebíč obsadil v silné konkurenci páté místo.
Členové poroty konstatovali, že úroveň jazykových dovedností soutěžících se stále zvyšuje a popřáli všem studentům hodně úspěchů ve studiu angličtiny.
>>Výsledky soutěže ve formátu Wordu<<

Okresní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC
Ve čtvrtek 15. 2. 2007 se na naší škole uskutečnil 8. ročník okresního kola soutěže v psaní na klávesnici PC.
Soutěže se zúčastnili žáci ze tří škol okresu Třebíč: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, VOŠ a SŠVZZ  Třebíč a OA a JŠ Třebíč.

Soutěž spočívala ve dvou desetiminutových opisech textu.
Výsledky soutěže jsou k dispozici ve formátu .doc

3. debatní turnaj
v letošním školním roce se uskutečnil 9. - 12. 2. v Otrokovicích.

Debatovalo se na teze:
Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu
Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko

3. debatní turnaj
Tým naší školy Qualcosa di speciale (členky týmu jsou Ivana Birčáková, Aneta Dohnalová, Ivana Vašourková ze 3. C) skončil na  velice pěkném 4. místě v konkurenci třinácti týmů tvořených převážně studentkami a studenty gymnázií.
Výsledky turnaje se započítávají do celostátní debatní ligy, která bude ukončena v dubnu 2007.

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
Ve středu 7. února 2007 proběhlo na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
Soutěžící
Zúčastnilo se ho dvanáct studentů ze sedmi středních škol z Třebíčska. Tříčlenná porota ve složení Mgr. Klára Vidláková, Mgr. Eva Hortová a Mgr. Zuzana Vilímová hodnotila především schopnost studentů porozumět slyšenému cizojazyčnému textu, schopnost pohotově reagovat na otázky, šíři slovní zásoby a ovládání gramatických struktur.
Skvělý výkon předvedla studentka Katolického gymnázia v Třebíči Martina Picmausová.
>>výsledková listina<<

Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 25. - 26. 1. 2007 proběhlo ve Znojmě celorepublikové kolo soutěže v účetnictví pod názvem Má dáti, dal, kterou zorganizovala Obchodní akademie a  Jazyková škola Znojmo, Soukromá vysoká škola ekonomická ZnojmoInstitut svazu účetních.
Soutěžící museli prokázat teoretické znalosti v soutěžních testech a  praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a 2 x 60 minut.
Soutěže se zúčastnilo 101 žáků z 52 středních škol.
Celostátní finále soutěže účtařů - Má dáti, dal
Naši školu reprezentovali Michal Formánek z 4.  A (19. místo) a Tereza Wurstová z 4.  C (53. místo).

Lyžařské kurzy druhých ročníků
od 6. do 27. ledna poznamenaly extrémní podmínky letošní "zimy" - 2. B viděla sníh pouze první den po příjezdu, noční liják jeho zbytky odplavil ... Kurz 2. C je přeložen na lepší časy, jedině 2.  A měla více štěstí a pár dnů lyžovala ...
Vítkovice - leden 2007

Zpívání na schodech
Konec roku 2006 na Obchodní akademii ...
S rokem 2006, se spolužáky i kantory jsme se rozloučili už tradičním způsobem - školní sbor navodil svými písničkami sváteční atmosféru, ředitel školy Pavel Svoboda rozdal dárky a vánoční prázdniny mohou začít.

Olympiáda v českém jazyce
V pátek 15. prosince se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se osmnáct studentů, maximální možný počet bodů byl 21.

Pořadí na stupních vítězů:

Olga Žižková (4. C) ... 17 bodů - 1. místo,
Aneta Dohnalová (3. C) ... 16 bodů - 2. místo,
Tereza Wurstová (4. C) ... 14 bodů - 3. místo.

Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční 1. března 2007 v DDM Hrádek.

Státní zkoušky v psaní na klávesnici PC
konali studenti čtvrtých ročníků Obchodní akademie 14. a 15.  prosince pod dozorem zkušebních komisařů ze Státního těsnopisného ústavu.
Státnice v psaní na klávesnici PC

Vánoční koncert
K navození předvánoční atmosféry přispělo společné vystoupení souborů Akáda a Studio Cantus Slunko v  Zadní synagoze ve středu 13. prosince.
Vánoční koncert
Koncertů se ve dvou dopoledních vystoupeních zúčastnili všichni prváci OA, odpoledne a večer se konala další dvě vystoupení pro veřejnost.
Stužkování nastávajících maturantů
proběhlo tradičně ve velkém sále Fóra v pátek 8. prosince.
Že si čtvrťáci uvědomují vážnost situace, napovídají i texty na stužkách.
Stužkování 4.A
4. A
"Není důležité být něčím, ale někým"


Stužkování 4.B
4. B
"Čím míň víš, tím líp spíš"


Stužkování 4.C
4. C
"... a mysleli si, že nás změní!"Okresní kolo florbalu dívek
hostila 7. prosince v hala OA Třebíč za účasti dívčích družstev z Hotelové školy Třebíč, Katolického gymnázia Třebíč, Střední průmyslové  školy stavební Třebíč a pořádající Obchodní akademie a JŠ Třebíč
Okresní kolo florbalu dívek

Ve stejném termínu proběhlo krajské kolo florbalu chlapců v Pelhřimově, v něm družstvo OA Třebíč obsadilo ze šesti týmů pěkné třetí místo.

Soutěž Má dáti, dal
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2006 proběhla soutěž v účetnictví pod názvem Má dáti, dal ...
Soutěž nejlepších účtařů OA

Didacta 2006
Obchodní akademie je tradičním účastníkem veletrhu vzdělávání Didacta.
Didacta 2006

Mezinárodní volejbalový turnaj
a soutěž v psaní, Humenné 7. až 9. 11. 2006

Dvě naše reprezentační družstva zaznamenala mimořádný úspěch na  tradičním volejbalovém turnaji a soutěži v psaní v Humenném za  účasti šesti středních škol z ČR, Slovenska a Polska.
Humenné 2006
Volejbalistky bez ztráty setu zvítězily v turnaji, reprezentanti v psaní získali v opisu anglického textu první, druhé a dvě třetí místa.

Okresní kolo basketbalu dívek
Za účasti pěti družstev středních škol pořádala OA Třebíč ve své hale okresní kolo basketbalu dívek ...
Družstvo OA Třebíč obsadilo na turnaji páté místo

Školní pěvecký sbor Akáda
nacvičoval na soustředění v Budíkovicích pod vedením prof. Ošmery a Drobílka 24. a 25. října nový repertoár.
Vedení školního souboru Akáda Vladimír Ošmera a Jan Drobílek

Tradiční turistický kurz ve Vanově u Telče
absolvovali čerství prváci od 4. do 8. září.

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz