Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Sportovní den OA
se uskutečnil v pondělí 23. června na atletickém stadionu města Třebíče.
Sportovní den OA
Výsledková listina ve formátu .doc

Absolutorium 3. VOŠ
Absolutorium na Vyšší odborné škole v Třebíči, oboru účetnictví a finanční hospodaření, začalo 25. dubna 2008, kdy se konala písemná část zkoušky z cizího jazyka (německého a anglického), ústní část absolutoria proběhla ve dnech 17. - 19. června 2008.
Po splnění všech požadavků studijního plánu přistoupilo k absolutoriu 18 studentů, z toho 14 žen a 4 muži ... (celá zpráva Ing. Uličné ve formátu .doc)

Soutěž Talenti 1. ročníků středních škol
11. června 2008 se na Obchodní akademii a Státní jazykové škole v Jihlavě uskutečnil 7. ročník soutěže ve zpracování textu na počítačích "Talenti 1. ročníků středních škol".
Soutěžilo 58 žáků z 19 škol ve čtyřech disciplínách: tři desetiminutové opisy s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu a v korektuře textu.
Družstvo OA Třebíč tvořili Tereza Macková 1. A, Zuzana Blažková 1. B, Marie Němcová 1. C a Ladislav Vrábel 1. D.
V kombinaci jednotlivců se nejlépe umístila na 15. místě Zuzana Blažková.
V soutěži družstev obsadil náš tým 10. místo.

Ekonomický tým JUNIOR 2008
Dne 10. 6. 2008 proběhla na OA v Pelhřimově soutěž Ekonomický tým JUNIOR 2008.
Zúčastnilo se 11 tříčlenných družstev z obchodních akademií kraje Vysočina.
Soutěžící měli za úkol vyřešit odborný test a připravit prezentaci na zadané téma.
Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva žáků 3. ročníků.
Družstvo ve složení Jarmila Vaňková, 3. C, Jana Doležalová, 3. B, Karel Svoboda, 3. B obsadilo 7. místo.
  
Další družstvo - Aleš Gothard, 3. C, Martina Křepelová, 3. A, Lucie Nováková, 3. A skončilo na 9.  místě.

Fotky tříd - květen a červen 2008
Focení tříd OA - 2008
Duben a květen patří na OA maturitám ...
V letošním roce maturovaly tři třídy. 24. dubna psali studenti písemnou práci z českého jazyka, 6. května prokázali své znalosti a dovednosti u praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů, od 19. do 29. května probíhaly ústní maturitní zkoušky.
"Závěrečný účet zisků a ztrát" je shrnut v tabulce.


Tradiční mezinárodní volejbalový turnaj o Pohár OA Třebíč
a soutěž v psaní na klávesnici PC
Ve středu 26. a ve čtvrtek 27. března se uskutečnil v halách OA Třebíč a ZŠ  TGM Třebíč 32. ročník mezinárodního volejbalového turnaje dívčích družstev za účasti patrnerských škol ze Slovenska (OA HumennéOA Ružomberok), dále z OA Havlíčkův Brod, OA Hodonín, OA Znojmo, Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, VOŠ a SŠVZZ  Třebíč a pořádající OA Třebíč.
32. ročník turnaje o Pohár OA Třebíč
Výsledky dvoudenního klání jsou k dispozici zde. Celkovým vítězem se v napínavém finálovém utkání s družstvem OA Hodonín stalo družstvo děvčat OA Třebíč.

Doprovodnou částí turnaje bývá soutěž studentů zúčastněných škol v  rychlosti a přesnosti při opisu anglického textu na klávesnici počítače.
Šestého ročníku mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici PC v anglickém jazyce se kromě domácího družstva zúčastnila družstva z OA Humenné, OA Ružomberok, OA a HŠ Havlíčkův Brod a VOŠ a SŠVZZ Třebíč.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - A - žáci 1. a  2. ročníku a kategorii B - žáci 3. a 4. ročníku.
Soutěžící museli zvládnout tři desetiminutové opisy s penalizací 5, 30  a 50 trestných bodů za chybu.
Naši žáci si vedli v obou kategoriích velmi dobře, jak můžete posoudit z uvedených výsledků.

Okresní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC
Ve čtvrtek 28. 2. 2008 uspořádala naše škola již 9. ročník okresní soutěže v psaní na klávesnici PC. Soutěže se zúčastnili žáci ze tří škol okresu Třebíč: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, VOŠ a SŠVZZ TřebíčOA a JŠ Třebíč.
Soutěž spočívala ve dvou desetiminutových opisech textu.

Tabulka ve formátu Wordu s výsledky soutěže je zde

Debatéři ve Sport-V-Hotelu
Za účelem přilákat k debatování nové příznivce, především z řad studentů prvních ročníků, se uskutečnilo 7. - 8. 2. 2008 soustředění debatního kroužku obchodní akademie ...
Debatéři ve Sport-V-Hotelu

Okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce

Soutěž proběhla ve stanoveném termínu 6. února 2008 od 8.30 do 12.30 hodin.
Celkem 13 žáků ze 7 středních škol okresu soutěžilo ve 3 disciplinách (poslech, řečové situace, popis obrázku). Soutěžící projevili solidní schopnosti komunikace v anglickém jazyce. Na vítězi se porota jednomyslně shodla, o druhém místě pak rozhodla lepší výslovnost soutěžící. I výsledky ostatních byly snadno rozlišitelné.
Atmosféra celé soutěže byla bez stresů a nervozity soutěžících. K oživení celého průběhu přispěla svou účastí v porotě Lauren B. z USA, která je v ČR na výměnném pobytu organizovaném Rotary Clubem.
Na závěr byly oficiálně vyhlášeny výsledky - pořadí od 13. do 1. místa a předány ceny za 1. - 3. místo (poukázky na odběr zboží v knižním obchodě).
Jan Richter z Gymnázia Třebíč, který obsadil 1. místo, postupuje do krajského kola v Jihlavě.

Mgr. Jan Drobílek, předseda poroty

Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 29. - 30. 1. 2008 proběhl ve Znojmě 2. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví Má dáti, Dal , kterou zorganizovala Obchodní akademie a  Jazyková škola Znojmo, Soukromá vysoká škola ekonomická ZnojmoInstitut svazu účetních.
Soutěžící museli prokázat teoretické znalosti v soutěžních testech a  praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60  minut a 2 x 60 minut.

Soutěž - Má dáti, dal - školní a republikové kolo

Soutěže se zúčastnilo 169 žáků z 62 středních škol.

Naši školu úspěšně reprezentovali

Ester Šafránková z 4. B (12. místo),
David Janata z 4. A (18. místo)
Pavel Dobrovolný z 4. C (44. místo).

V soutěži škol jsme obsadili 8. místo.

Vedoucí týmu Ing. Radka Vejmelková

Kdo miluje ...
V pondělí 28. ledna naši třeťáci a čtvrťáci aktivně podpořili výzvu "Kdo miluje, daruje krev" a brzy zrána se sešli na transfúzní stanici třebíčské nemocnice, aby každý bezplatně daroval půl litru nejvzácnější tekutiny.
Dobrovolný dárce Pavel Dobrovolný na snímku Marcely Nováčkové z Třebíčského deníku
Tuto akci zaznamenal na svých stránkách Třebíčský deník

Okresní kolo konverzační soutěže
v německém jazyce

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se uskutečnilo dne 22. 1. 2008 v budově Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Třebíči, zúčastnilo se ho 11 studentů ze sedmi škol v okrese Třebíč.
Výkony studentů hodnotila tříčlenná komise ve složení PhDr. Ida Běhalová (OA a JŠ Třebíč), PhDr. Dana Murárová (Gymnázium Třebíč) a Mgr. Daniela Mácová (Katolické gymnázium Třebíč).
Komise hodnotila především schopnost studentů porozumět slyšenému textu, pohotově reagovat v různých situacích, schopnost zúčastnit se konverzace v rámci běžných tematických okruhů.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OKRESNÍHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE
(22. 1. 8008)
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

1. místo : Veronika Martinovská , Katolické gymnázium Třebíč
2. místo : Barbora Horká , Katolické gymnázium Třebíč
3. místo: Jarmila Vaňková, OA a JŠ Třebíč

Další soutěžící:
Lucie Svitáková, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Kateřina Neumannová, Gymnázium Třebíč
Puchnarová Kamila, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Jakubcová Klára, VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Netoličková, Lucie, OA a JŠ Třebíč
Benáčková Kristýna, Hotelová škola Třebíč
Jiří Hájek, SPŠS Třebíč
Rodová Eliška, Hotelová škola Třebíč

Státní zkoušky v psaní
na klávesnici PC a obchodní korespondenci konali studenti čtvrtých ročníků OA a JŠ Třebíč 17. prosince 2007 pod dozorem zkušební komisařky Ing. Ivy Slámové ze Státního těsnopisného ústavu.
Státní zkoušky v psaní na klávesnici PC a obchodní korespondenci

Stužkovací ples čtvrtých ročníků
se konal v pátek 14. prosince v budově Fóra se skvělou muzikou legendárních Beatles.
A jaká moudra si nastávající maturanti dali na stužky?
4. A - Na konci poznáš, jak jsi měl začít.
4. B - Kdybych nebyl debil, tak bych tady nebyl.
4. C - Neprosni svůj život, žij svůj sen!


Soutěž Má dáti, Dal
Dne 6. 12. 2007 jsme uspořádali školní kolo soutěže v účetnictví pod názvem Má dáti, Dal. Zúčastnilo se 18 studentů ze 4. ročníků, kteří museli zvládnout 110 otázek vědomostního testu.
1. místo obsadila Ester Šafránková, 4. B,
2. místo Pavel Dobrovolný, 4. C,
3. místo David Janata, 4. A.
Tito vítězové postoupili do celostátního kola ve Znojmě.

Akce AŠSK   Regionální kolo v odbíjené dívek
uspořádala 29. listopadu OA a JŠ Třebíč v halách Obchodní akademie a ZŠ TGM. Zúčastnilo se šest dívčích družstev - vítězů okresních kol. Titul krajského přeborníka se letos stal kořistí děvčat z Gymnázia Jihlava. Domácí reprezentantky obsadily v turnaji 4. místo.
Regionální kolo v odbíjené dívek

Mezitřídní fotbalový turnaj
Dne 21. listopadu se nadšení sportovci naší školy zúčastnili v odpoledních hodinách dobrovolného fotbalového turnaje ...

ZAV HODONÍN 2007
Ve dnech 16. - 17. 11. 2007 se uskutečnil XIII. ročník soutěže ve zpracování textu na PC s mezinárodní účastí.
Naši školu reprezentovali: Karel Svoboda, 3. B (41. místo v kombinaci jednotlivců), Pavel Fukal, 3. C (56. místo), Jitka Dobrovolná, 2. D (64. místo).
ZAV Hodonín 2007

Humenné 2007
Na tradičním mezinárodním turnaji v odbíjené dívek a mezinárodní soutěži v psaní na klávesnici PC v Humenném jsme slavili již tradičně úspěchy - družstvo dívek pod vedením trenéra Jiřího Obršlíka prošlo turnajem bez ztráty kytičky a zvítězilo, v nejstarší kategorii psavců získala prvenství studentka OA a JŠ Třebíč Iva Matejová.

Beseda s velvyslancem USA
Návštěvu velvyslance USA pana Richarda W. Grabera v Třebíči využili angličtináři ze 3. a 4. ročníků. Ve středu 7. listopadu jej v Pasáži jaksepatří vyzpovídali ...
 
Další fotky z návštěvy ...

Akce AŠSK   Okresní kolo v odbíjené děvčat
se stalo už tradičně kořistí našich barev ...
Odbíjená - děvčata

Halloween na Obchodní akademii
Protože nejen studiem živ je člověk, oslavili naši studenti i jeden u nás netradiční svátek ...

Akce AŠSK   V okresním kole basketbalu chlapců
jsme byli "na bedně" - třetí místo!
Košíková - chlapci

Didacta 2007
za naší účasti na tradičním místě v netradiční době - letos od 23. října.
Didacta 2007

Akce AŠSK   Okresní kolo florbalu dívek
pořádala OA a JŠ Třebíč 17. října v hale OA na Otmarově ulici. Družstvo děvčat Obchodní akademie Třebíč obsadilo čtvrté místo.
Florbal děvčat

Akce AŠSK   Atletické utkání třebíčských středních škol
se uskutečnilo 19. září a reprezentační družstva chlapců a děvčat Obchodní akademie Třebíč shodně obsadila 3. místa, gratulujeme!
Atletické utkání

Turistický a adaptační kurz prvních ročníků
ve Vanově u Telče

proběhl letos v klimaticky náročných podmínkách od 3. do 7. září. Potvrdilo se, že studenti Obchodní akademie Třebíč NEJSOU Z CUKRU!
Tradiční urz Vanov 2007

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz