Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Absolutorium 3. VOŠ
a Diplomová slavnost

Absolutoriem od 16. do 18. 6. a Diplomovou slavností 19. 6. v Zadní synagoze zakončila 3. VOŠ úspěšně studium ...
Absolutorium a diplomová slavnost 3. VOŠ

Projekt - Turisté v centru města
Třináct studentů 1. C ze skupiny "Anglický jazyk druhý" si vyzkoušelo v praxi svoje dovednosti v mluvené angličtině na třebíčském náměstí.
Svoje role turistů a průvodců zvládli na výbornou, dokonce jsme prošli i Židovské město s krátkým výkladem v angličtině.
Učíme se tím, že něco děláme.

Helena Štajglová

Ekonomický tým JUNIOR 2009
Dne 9. 6. 2009 proběhl na OA v Pelhřimově 7. ročník soutěže Ekonomický tým - JUNIOR 2009.
Zúčastnilo se 11 tříčlenných družstev z obchodních akademií kraje Vysočina. Soutěžící měli za úkol vyřešit odborný test a připravit prezentaci na zadané téma.
Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva žáků 3. ročníků. Družstvo 3. A ve složení Zuzana Mátlová, Veronika Weisserová a Gabriela Uhlířová obsadilo 2. místo. Družstvo 3. D - Jitka Dobrovolná, Jan Kašpar, Lucie Netoličková - skončilo na 8. místě.

Ing. Radka Vejmelková


Fotky tříd OA - květen 2009

Ústní maturitní zkoušky na OA a JŠ Třebíč
probíhaly od 18. do 29. května s těmito celkovými výsledky:
Třída Počet žáků Maturitní zkouška Prospělo Z toho s vyznamenáním
4. A 31 27 23 3
4. B 31 31 30 2
4. C 26 25 19 2
opakování 2 1 0 0
Celkem 90 84 72 7


Úspěšným absolventům blahopřejeme!

Okresní přebor v t-ballu dívek
se 7. května stal kořistí děvčat z OA Třebíč.


Exkurzi do Berlína
připravili učitelé němčiny pro své studenty.

Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách
Dne 31. března 2009 se konalo krajské kolo soutěže v grafických disciplínách na Škole ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.
Z naší školy se zúčastnili tito studenti: Karel Svoboda ze 4. B, Petra Cejpková a Šárka Klimková ze 4. C a Markéta Cejpková ze 3. D.
Všichni soutěžili ve dvou disciplínách, a to v desetiminutovém opisu s penalizací 50 trestných bodů za chybu a korektuře textu.
Karel Svoboda obsadil v náročné konkurenci 47 soutěžících v opisu 4. místo výkonem 343 čistých úhozů za minutu, Šárka Klimková 9. místo s 329 čistými úhozy, Petra Cejpková 17. místo s 309 a Markéta Cejpková 31. místo s 271 čistým úhozem za minutu.
V disciplíně korektura textu obsadila Petra Cejpková 9. místo, Markéta Cejpková 10., Karel Svoboda 11. a Klimková Šárka 16. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Milada Pavlíková

Tradiční mezinárodní volejbalový turnaj O pohár OA
a soutěž v psaní na klávesnici

se uskutečnily ve středu 25. a ve čtvrtek 26. března za účasti pěti týmů včetně spřátelených škol ze Slovenska - OA Humenné a OA Ružomberok.
Pozvání dále přijaly OA Havlíčkův Brod a OA Hodonín.
Mezinárodní volejbalový turnaj a soutěž v psaní na klávesnici
7. ročníku mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici PC v anglickém jazyce se zúčastnila 3 družstva, a to: OA Humenné, OA Ružomberok a žáci naší školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - A (žáci 1. a 2. ročníku) a kategorii B (žáci 3. a 4. ročníku). Soutěžící museli zvládnout tři desetiminutové opisy s penalizací 5, 30 a 50 trestných bodů za chybu. Naši žáci si vedli v obou kategoriích velmi dobře, jak můžete posoudit z uvedených výsledků.

Výsledky soutěže ve psaní jsou zde,
výsledková listina volejbalového turnaje zde.

Ekonomický tým 2009
Dne 18.března se zúčastnili soutěže Ekonomický tým 2009 v Hodoníně i studenti naší školy jmenovitě Karel Svoboda 4.B, Jana Doležalová 4.B a Jarmila Vaňková 4.C.
Součástí soutěže bylo i zpracování případové studie, kterou naši studenti nazvali Škola bez bariér, dále absolvovali znalostní test a provedli prezentaci na vylosované téma.
Soutěžilo 30 týmů z obchodních akademií z celé republiky.
Naši studenti obsadili 20. - 21. místo spolu s OA Plzeň.

Okresní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC
V úterý 17. 3. 2009 se na naší škole uskutečníl 10. ročník okresního kola soutěže v psaní na klávesnici PC.
Soutěže se zúčastnili žáci ze dvou škol okresu Třebíč: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice a OA a JŠ Třebíč.
Soutěžilo se ve dvou desetiminutových opisech textu.

Okresní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC
Výsledky soutěže jsou zde.

Lyžařské závody
škol kraje Vysočina

se konaly 18. 2. na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.

Reprezentační družstvo chlapců z OA a JŠ Třebíč dosáhlo v konkurenci 240 závodníků z 32 základních a středních škol celého kraje velmi pěkných výsledků:
v kategorii 1. a 2. ročníků obsadil Jan Pelán (2. B) 9. místo,
v kategorii 3. a 4. ročníků zvítězil Jan Kašpar (3. D),
na 2. místě se umístil Petr Venhoda (4. C),
na 5. místě Radek Tůma (3. C)
a na 7. místě Aleš Sapík (4. C).

Po druhém kole lyžařských závodů škol, které proběhlo 25. února, se OA a JŠ Třebíč umístila v hodnocení 36 škol kraje Vysočina
na skvělém 5. místě.


Okresní kolo konverzační soutěže
v angličtině se uskutečnilo ve středu 18. února na OA a JŠ Třebíč.

Zúčastnilo se ho 10 žáků z 5 středních škol okresu Třebíč.
Tříčlenná porota ve složení Mgr. Vladimír Ošmera, Mgr. Lenka Chybová a Mgr. Věra Svobodová hodnotila schopnost žáků porozumět slyšenému cizojazyčnému textu, schopnost řešit modelové situace a pohotově vést rozhovor nad obrázky.
Skvělý výkon předvedla žákyně Gymnázia Třebíč Hana Němcová, která postupuje do krajského kola.
Velmi dobrý výkon v silné konkurenci podali žáci OA a JŠ Třebíč Jan Kraus (2. B), který obsadil 5. místo, a Markéta Cejpková (3. D) na šestém místě.
Výsledková listina

Kdo miluje, daruje krev
Studenti a učitelé OA a JŠ Třebíč navázali na loňskou úspěšnou valentýnskou akci a 12. února v třebíčské transfúzní stanici společně darovali krev.
Nejcennější tekutinu nabídlo 23 studentů a tři učitelé, ne všem ale mohla být vzhledem k probíhajícím nachlazením a chřipkám odebrána.
Dík patří všem účastníkům - prokázali, že dokáží podat pomocnou ruku.

(foto Mgr. Marie Dudíková, vedoucí Odběrového střediska Třebíč)

Okresní kolo konverzační soutěže
v německém jazyce

proběhlo tradičně na OA a JŠ Třebíč ve středu 11. února za účasti devíti soutěžících z pěti středních škol.
Vítězkou okresního kola se stala Eva Hrbáčková z Gymnázia Třebíč, OA a JŠ Třebíč reprezentovala Eliška  Pasterná ze 3. B.

Výsledková listina

Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 27. - 28. 1. 2009 proběhl ve Znojmě 3. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví Má dáti, Dal, kterou zorganizovala Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo a Institut svazu účetních.
Soutěžící museli prokázat teoretické znalosti v soutěžních testech a praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a 1 x 90 minut.
Soutěže se zúčastnilo 142 žáků ze 73 středních škol.
Karel Svoboda (vlevo) a Jan Krätzer
Naši žáci v soutěži zazářili. Jan Krätzer z 4. B obsadil 2. místo a Karel Svoboda z 4. B 15. místo. V soutěži škol jsme skončili na 2. místě.

Lyžařský kurz 2. B
Třída 2. B si prodloužila vánoční prázdniny parádní lyžovačkou ve Vítkovicích v Krkonoších ...
Lyžařský kurz 2. B 3. až 10. ledna 2009

Zpívání na schodech -
- na obchodce již tradiční rituál před vánočními svátky ...
Zpívání na schodech, 19. 12. 2008

Státní zkoušku
v psaní na klávesnici PC skládalo v pátek 12. prosince 57 čtvrťáků pod bedlivým dohledem komisařky Dr. Jiřiny Ustohalové z Jihlavy.

Soutěž Má dáti, Dal
Dne 10. 12. 2008 jsme uspořádali školní kolo soutěže v účetnictví pod názvem Má dáti, Dal.
Zúčastnilo se 18 studentů ze 4. ročníků, kteří museli zvládnout 110 otázek vědomostního testu.
Školní kolo soutěže účtařů Má dáti, dal
1. místo obsadil Jan Krätzer, 4. B,
2. místo Karel Svoboda, 4. B,
3. místo Jarmila Vaňková, 4. C.
Jan Krätzer a Karel Svoboda postupují do celostátního kola ve Znojmě.

Společné předvánoční vystoupení
školního sboru Akáda a dětského pěveckého sboru Studio Cantus Slunko se uskutečnilo v pondělí 8. prosince v Zadní synagoze.

Dopolední generálku shlédli naši prváci, večerní vystoupení pro veřejnost sledovala zaplněná Synagoga.

Stužkování čtvrtých ročníků
proběhlo v pátek 5. prosince ve Velkém sále Fóra.

Stužky nesou kréda budoucích maturantů:
4. A - Neuvěřitelné se stalo skutečným
4. B - Nevěříme na zázraky, spoléháme na ně!
4. C - Víte, co nám můžete ... zamávat

Akce AŠSK   Florbal děvčat
V okresním kole florbalu děvčat, které se konalo 2. prosince v hale OA a JŠ Třebíč, obsadilo družstvo našich dívek druhé místo za týmem stavební průmyslovky. Okresní kolo florbalu děvčat
Tutanchamon - jeho hrob a poklady
V rámci výuky dějepisu, navštívíli prváci 27. listopadu výstavu Tutanchamon v Brně.
Akce AŠSK   Okresní kolo středoškolských her
v basketbale dívek

Za účasti šesti družstev z okresu se turnaj uskutečnil
19. listopadu v hale OA a JŠ Třebíč.
Naše děvčata obsadila po kvalitních výkonech pěkné druhé místo.
Basket dívek, 19. 11. 2008

Humenné 2008
Od úterý 11. do čtvrtka 13. listopadu se naše reprezentační družstva volejbalistek a psavců zúčastnila tradičního klání v družební Obchodní akademii Humenné. Humenné 2008
Družstvo volejbalistek pod vedením zkušeného Jiřího Obršlíka v turnaji zvítězilo, psavci vedení Jarmilou Koutnou získali 2. a 3. místo.

Zpráva J. Obršlíka o turnaji pro okresní noviny

Halloween 2008
Co o naší akci napsaly Horácké noviny 4. listopadu: Svátek Halloween oslavila dvacítka studentů třebíčské obchodní akademie v pátek 31. října.
Ornamenty a strašidelné obličeje, typické pro tento pohanský svátek, vyřezávali do nejrůznějších dýní.
Halloween 2008
Pod vedením učitelky Olgy Sochorové si přitom připomenuli původ svátku a vyzkoušeli si zábavné luštitelské hry na motivy Halloweenu. Cílem této akce bylo také procvičení anglických slovíček a anglické konverzace.

DIDACTA 2008
Na tradiční Didaktě nemohla už tradičně chybět ani naše škola ... DIDACTA 2008
Informace o studiu na OA a JŠ Třebíč pro školní rok 2009/10

Akce AŠSK   Okresní kolo Corny Středoškolského poháru
v lehké atletice se uskutečnilo ve čtvrtek 25. září na městském stadionu družstva děvčat i chlapců z OA obsadila shodně bronzová místa.

Prváci a nástup do školy
"Hned první týden po prázdninách? Ani náhodou! Jede se do Vanova!!!"

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz