Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Absolutorium a diplomová slavnost 3. VOŠ
Ve dnech 15. a 16. června absolvovala 3. VOŠ finále svého studia - absolutorium, v pátek 18. června pak čerství diplomovaní specialisté převzali v Zadní synagoze své diplomy.

Projektové dny 3. ročníků
8. a 15. června se utkaly týmy třeťáků v rámci projektových dnů, v nich prokázali své znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, prezentování prostřednictvím výpočetní techniky i své schopnosti komunikační.
Projektové dny
Výsledková listina z finálových bojů

Ekonomický tým JUNIOR 2010
Dne 10. 6. 2010 proběhl na OA v Pelhřimově
8. ročník soutěže Ekonomický tým - JUNIOR 2010.
Zúčastnilo se 12 tříčlenných družstev z obchodních akademií kraje Vysočina. Soutěžící měli za úkol vyřešit odborný test a připravit prezentaci na zadané téma.
Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva žáků 3. ročníků.
Družstvo ve složení Dana Rymešová, 3. A, Pavel Němec, 3. C a Martin Južanin, 3. C obsadilo 2. místo. Družstvo 3. B - Zuzana Blažková, Radka StojánkováZdeněk Micek - skončilo na 6. místě.
Junior tým 2010

Soutěž Talenti 1. ročníků
Dne 4. 6. 2010 se na OA a JŠ Jihlava uskutečnil další ročník soutěže ve zpracování textu na počítačích Talenti 1. ročníků středních škol.
Soutěžilo 53 žáků z 18 škol ve čtyřech disciplínách: tři desetiminutové opisy s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu a v korektuře textu.
Družstvo OA Třebíč tvořili Damien Diviš, 1. A, David Procházka, 1. B a Kateřina Janíčková, 1. C.
Talenti 1. ročníků. Jihlava, 2010
Nejúspěšnějším soutěžícím naší školy byl Damien Diviš, který ve dvou opisech obsadil 2. místo a 2. místo získal i v kombinaci jednotlivců.
V soutěži družstev obsadil náš tým 8. místo.

Ještě pár obrázků na památku
a prázdniny mohou začít!
Foto OA 2010

Závěrečný maturitní účet
zisků a ztrát

Ústní maturitní zkoušku vykonali čtvrťáci v týdnech od 17. 5. a 24. 5.
Závěrečný účet nevypadá vůbec špatně!

A jak to probíhalo? Zde je obrázková kronika ...
Maraton - poslední zvonění, svaťák, ústní zkoušky, slavnostní předání vysvědčení ... a to vše čtyřikrát!

Turistický kurz prvních ročníků
Týden od 17. do 21. května strávili prváci navzdory počasí v příjemném prostředí rekreačního střediska Kopřivná v Malé Morávce v Jesníkách.
Turistický kurz prvních ročníků v Jeseníkách

Tradiční mezinárodní turnaj O pohár OA
a soutěž v psaní

se letos uskutečnily 7. a 8. dubna za účasti parterských škol a tří družstev ze Slovenska.


Výsledky odbíjené

Krajské kolo soutěže
v grafických disciplínách

V úterý 30. března pořádala OA a JŠ Třebíč krajské finále soutěže v grafických disciplínách.
Soutěžící z celého kraje Vysočina, vítězové okresních kol, se utkali v opisu textu na klávesnici PC, v záznamu mluveného slova, v korektuře textu a pokročilém formátování dokumentů - tzv. wordprocessingu.
Velmi pěkného úspěchu v opisu dosáhly reprezentantky naší školy, studentky 4. ročníku, Markéta Cejpková (2. místo) a Šárka Musilová (3. místo).
Výkony hodné obdivu podali všichni účastníci, vítězům držíme palce do celostátního kola, které letos uspořádá OA Pelhřimov.


Výsledky krajského kola

Startovní listina


Diktát


Autorská korektura


Opis 10 minut


Wordprocessing


Ekonomické fórum mladých
Na besedu se studenty 4. ročníků, vyšší odborné školy a učiteli naší školy na téma současné ekonomické situace v České republice přijel 26. března bývalý ministr financí Ing. Miroslav Kalousek.

EKONOMICKÝ TÝM 2010
Dne 17. března 2010 se zúčastnily soutěže Ekonomický tým 2010 v Hodoníně i studentky naší školy, jmenovitě Zuzana Mátlová, Gabriela UhlířováVeronika Weisserová (všechny ze třídy 4. A).
Součástí soutěže bylo zpracování případové studie.
Dále absolvovaly znalostní test a provedly prezentaci na vylosované téma.
Soutěžilo 21 týmů obchodních akademií z celé republiky.
Naše studentky obsadily 4. až 5. místo. Blahopřejeme!
Úspěšný tým OA a JŠ Třebíč, zleva Gábina, Veronika, Zuzka

Kdo miluje, daruje krev
Na OA již tradiční Valentýn - dobrovolníci ze třeťáku a čtvrťáku jdou darovat krev ... Z 26 studentů prošlo přísným vyšetřením před odběrem třináct, z pěti kantorů čtyři, velký dík patří všem zúčastněným!
Darci krve 18. února 2010
(většinu fotografií poskytla Mgr. Marie Dudíková,
vedoucí Odběrového střediska Třebíč)

Okresní kolo konverzační soutěže
Dne 18. 2. 2010 proběhlo na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, kategorie III.
Pořadatelem byl DDM Třebíč ve spolupráci s  OA a JŠ Třebíč. V anglické konverzaci soutěžilo 13 a v německé 12 žáků ze středních škol našeho okresu.
Úroveň jazykových dovedností všech žáků byla velmi vysoká.
Nejúspěšnějších reprezentantem z naší školy byl Jan Kraus z 3. B, který se v anglické konverzaci umístil na 2. místě.

Výsledky soutěže Angličtina Němčina

Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 27. - 28. 1. 2010 proběhl ve Znojmě 4. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví Má dáti, dal, kterou zorganizovala Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo a Institut svazu účetních.
Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v 75minutovém testu zpracovávaném na PC.
Soutěže se zúčastnilo 156 žáků ze 79 středních škol.
Naši školu reprezentovaly Lucie Netoličková a Jitka Dobrovolná z 4. D. Po nebývalém úspěchu v minulém roce se s napětím očekávalo, jak si s náročnými úkoly poradí. Lucie Netoličková obsadila 2. místoJitka Dobrovolná 17. místo v soutěži jednotlivců. Pro OA a JŠ Třebíč vybojovaly 2. místo v soutěži škol. Do dalších let si můžeme přát, aby se tyto vynikající výsledky staly tradicí.

Školní kolo konverzační soutěže
se uskutečnilo v úterý 26. ledna s těmito výsledky

Angličtina Němčina

Vánoční koncert Akády a Slunka
V pondělí 21. prosince vystoupil na společném vánočním koncertě v Zadní synagoze školní sbor Akáda a Studio Cantus Slunko.
Generálka se konala dopoledne před publikem našich prváků, premiéra večer za velkého zájmu veřejnosti.

Akce AŠSK   Turnaj chlapců ve florbale středních škol
Ve středu 16.12.2009 proběhl turnaj chlapců středních škol ve Florbalu. Tento rychle rozvíjející se sport mezi mládeží přinesl pěkný sportovní zážitek.
Více jak 110 chlapců bojovalo v tělocvičně OA a JŠ Třebíč na Otmarově ulici o přeborníka okresu.
Všechna utkání byla vyrovnaná, takže o finalistech se rozhodovalo opravdu až v posledních zápasech obou skupin.
Těmi nejšťastnějšími se stali, stejně jako loňský rok, chlapci SŠ stavební Třebíč, když ve finále zdolali až v prodloužení florbalisty SŠ řemesel 3:2.
Třetí místo z osmi zúčastněných škol si odnesli studenti gymnázia Třebíč po vítězství 5:2 nad SPŠ Třebíč.

Výsledky.doc

Stužkování čtvrťáků
se uskutečnilo na Fóru v pátek 27. listopadu a 11. prosince.

Státní zkoušky
z psaní na klávesnici PC a obchodní korespondence skládalo ve dnech 4. 12., 9. 12. a 16. 12. 2009 58 žáků čtvrtého ročníku pod bedlivým dohledem zkušební komisařky Ing. Ivy Slámové z Bystřice nad Pernštejnem.

Soutěž Má dáti, dal
Dne 4. 12. 2009 jsme uspořádali další ročník soutěže v účetnictví pod názvem Má dáti, dal.
Zúčastnilo se 16 studentů ze 4. ročníků, kteří museli zvládnout 120 otázek vědomostního testu. Poprvé test zpracovávali v prostředí LMS Moodle.
1. místo obsadila Lucie Netoličková, 4. D,
2. místo Jitka Dobrovolná, 4. D,
3. místo Dagmar Jeřábková, 4. B.
Redukovaná výsledková listina
Lucie Netoličková a Jitka Dobrovolná postoupily do celostátního kola soutěže v účetnictví, které proběhne v lednu 2010 ve Znojmě.

Ing. Radka Vejmelková


Akáda v Budíkovicích
Pěvecký sbor Akáda podnikl jako již každoročně podzimní soustředění v Budíkovicích u Třebíče.
Pan profesor Vladimír Ošmera s paní profesorkou Olgou Sochorovou sestavili repertoár pro vánoční koncert, který se uskuteční v Zadní synagoze v Třebíči. Letos zazní zbrusu nové vánoční skladby skupiny Čechomor.
Těšíme se!
Akáda - soustředění v Budíkovicích

Mezinárodní volejbalový turnaj
a soutěž v psaní - Humenné 2009

se letos uskutečnily za naší tradiční účasti a s tradičními výsledky od 10. do 12. listopadu.

Veletrh vzdělávání
Didacta 2009

V budově SPŠ technické se uskutečnil 14. Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta 2009, jehož tradičním účastníkem je i OA a JŠ Třebíč.

Akce AŠSK   Okresní kolo fotbalu chlapců
Okresní kolo středoškolských her ve fotbalu se 21. 10. stalo kořistí chlapců z OA a JŠ Třebíč, kteří si tím zajistili účast v krajském kole soutěže. Velká gratulace!.

Akce AŠSK   Přespolní běh
Středoškolské hry v přespolním běhu družstev se uskutečnily v parku Lísčí pod nemocnicí 6. října 2009.
Děvčata OA a JŠ Třebíč obsadila vynikající druhé místo, chlapci se umístili na třetím místě.

Akce AŠSK   28. ročník CORNY středoškolského
atletického poháru

Ve čtvrtek 24. 9. se na městském atletickém stadionu uskutečnilo okresní kolo středoškoského altetického poháru. Družstvo děvčat OA a JŠ Třebíč obsadilo celkové 3. místo, chlapci skončili na místě čtvrtém.
Zřejmě nejhodnotnějšího výkonu dosáhl student 4. ročníku OA a JŠ Třebíč Jan Kašpar ve skoku vysokém - 204 cm.

Adaptační kurz 1. ročníků
Vanov 1. - 4. 9. 2009

Adaptační kurz prváků ve Vanově má za úkol zabránit neblahým vlivům na mladý organismus při prudkém přechodu z prázdninové pohody do víru školních povinností ...
Adaptační kurz 1. - 4. 9. 2009

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz