Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Absolutorium 3. VOŠ
Ve dnech 18. - 20. června 2012 proběhlo absolutorium Vyšší odborné školy, oboru účetnictví a finanční hospodaření.
Třetí ročník studia úspěšně dokončilo 21 studentek, z nichž k ústní části absolutoria přistoupilo 19 studentek, 2 studentky ze zdravotních důvodů požádaly o možnost vykonat závěrečnou zkoušku v náhradním termínu. Třídním učitelem ročníku byl Ing. Josef Chytka.
Výsledek absolutoria je uveden v přehledné tabulce:
Studentky Ivana Buďová, Veronika Holoubková, Olga Maděrová, Tereza Rybníčková a Martina Svobodová prospěly s vyznamenáním, 13 studentek prospělo, jedna studentka neprospěla z odborných předmětů, má právo vykonat opravnou zkoušku.

Úspěšným absolventkám byl na diplomové slavnosti 22. června 2012 v Zadní synagoze předán diplom, který je opravňuje k užívání titulu Diplomovaný specialista (DiS. za jménem), vysvědčení a Europass.
Předseda komise absolutoria Doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. z Vysoké školy ekonomické Praha zhodnotil absolutorium jako velmi dobře připravené, ocenil jeho stoupající úroveň a zvlášť pozitivně se vyjádřil k úrovni absolventských prací.

Projektové dny 3. ročníků
V rámci projektového týdne od 4. - 8. června 2012 žáci třetích ročníků vypracovali ve dvoučlenných a tříčlenných družstvech prezentaci na dané téma. Téma si mohli zvolit sami dle vlastního výběru, nebo si vybrali z nabízených témat, která zadali vyučující (např. možnosti studia v zahraničí, reklama a její vliv, platební karty apod.).
Dne 8. června proběhly v každé třídě prezentace jednotlivých prací, kdy žáci předvedli před ostatními spolužáky a před zkušební komisí co v průběhu tohoto týdne zpracovali. Prezentaci museli odevzdat i v písemné podobě. Závěr každé prezentace byl ve zvoleném cizím jazyce.
Zkušební komise se skládala z vyučujících odborných předmětů a vyučujícího cizího jazyka. Vítězné družstvo v každé třídě bylo odměněno.
Dne 25. června 2012 předvedly vítězné týmy své prezentace žákům druhých ročníků.

Složení vítězných týmů:
3. A - Renáta Pavlusiková a Jaroslava Pavlusiková (Příjmy a výdaje SDH)
3. B - Lucie Puklická, Jitka Trpišovská a Nicola Trnková (Platební karty)
3. C - Tereza Tiseková, Kristýna Janovská a Dominika Zezulová (Reklama a její vlivy)

Ekonomický tým JUNIOR 2012
Dne 6. 6. 2012 proběhl na OA v Pelhřimově další ročník soutěže Ekonomický tým Junior 2012.
Zúčastnilo se 12 tříčlenných družstev z obchodních akademií Kraje Vysočina. Soutěžící měli za úkol vyřešit odborný test a připravit prezentaci na zadané téma.

Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva žáků 3. ročníků. Družstvo ve složení Karolína Franclíková, 3. C, Jitka ObůrkováRenáta Pavlusiková, 3. A, obsadilo 7. místo. Družstvo - Veronika Němcová, 3. C, Petra UrbanováPavel Čaněk, 3. B, - skončilo na 9. místě.

Maturity - jaro 2012
Maturity - jaro 2012
Statistika úspěšnosti absolventů OA

Foto tříd 2012
Kaštany kvetou, škola pomalu končí, pár fotek na památku ...
Foto tříd

Beseda s pamětníkem Wintonových vlaků
Zcela mimořádný zážitek získali naši studenti při besedě s jedním z účastníků evakuace židovských dětí z naší republiky z doby těsně před vypuknutím 2. světové války.
Pan Tomáš Graumann je jedním z 669 tzv. Wintonových dětí, které se podařilo siru Nicolasi G. Wintonovi zachránit před nacisty. Jeho nabídku uspořádat při jeho návštěvě Třebíče pro naše studenty besedu jsme s radostí přijali.

36. ročník tradičního mezinárodního turnaje a soutěž v psaní
Již 36. ročník mezinárodního turnaje dívčích volejbalových týmů o Pohár OA Třebíč se uskutečnil v hale OA Třebíč 21. a 22. března za účasti OA Ružomberok, OA Havlíčkův Brod, OA Hodonín, OA Znojmo, ZŠ TGM Třebíč a domácích děvčat OA Třebíč.
Spolu s turnajem proběhla i mezinárodní soutěž v opisu anglického textu na klávesnici PC.

Výsledková listina volejbalového turnaje

Ekonomický tým 2012
Dne 14. března 2012 se konal již 10. ročníku soutěže Ekonomický tým 2012 v Hodoníně. V této soutěži reprezentoval naši školu tým studentů ze 4. C ve složení Dana Fialová, Alena Slavíková a Pavel Balík.
Ještě před vlastní soutěží zpracovali podnikatelský záměr firmy EXCALIBR, s. r. o. na organizování slavnostních příležitostí. V Hodoníně měli za úkol vyřešit odborný test a před komisí provést prezentaci na vylosované téma.
Ze zúčastněných 23 týmů obsadili 14. místo, přičemž za prezentaci dostali 80 bodů, shodně s vítězem celé soutěže!

Akce AŠSK   Florbal děvčat - okresní přebor
V pátek 9. 3. 2012 proběhl přebor středních škol ve florbale dívek.
Turnaj měl velice dobrou sportovní úroveň a byly k vidění hezké florbalové akce.
Naše děvčata se umístila na pěkném druhém místě, když po tuhém boji podlehla vítězkám celého turnaje Gymnáziu Třebíč.
Turnaje se dále zúčastnila děvčata ze SŠ stavební Třebíč a z Gymnázia Moravské Budějovice.

OA daruje krev
Již popáté "oslavila" Obchodka Valentýna dobrovolným darováním krve na transfúzní stanici v třebíčské nemocnici.
I když nám sněhová kalamita poněkud zkomplikovala situaci, z 21 přihlášených studentů se dostavilo osmnáct, náročným vyšetřením před odběrem zdárně prošlo a krev darovalo 15 z nich.
Tradiční byla i účast učitelů na této prospěšné akci ...

Takto o akci informovaly své čtenáře Horácké noviny

Okresní kolo konverzační soutěže
Němčina
Dne 14.2.2012 proběhlo na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, kategorie III. Pořadatelem byl DDM Třebíč ve spolupráci s OA a JŠ Třebíč.
V německé konverzaci soutěžilo 10 žáků z 6 středních škol našeho okresu. Úroveň jazykových dovedností všech žáků byla vysoká a všichni přistupovali k soutěži s velikým zápalem.
Naši školu reprezentovala v němčině Kristýna Šimková z 2.C, která se umístila na krásném 3. místě.
Průběh soutěže byl velmi příjemný. Také porotci z ostatních škol ocenili úroveň a připravenost soutěže, což zcela nepochybně zvyšuje prestiž naší školy.
Předseda komise Mgr. Naděžda Mastná
Výsledky-němčina
Angličtina
V úterý 14. 2. 2012 proběhlo na OA a JŠ Třebíč okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Zúčastnilo se ho 14 žáků ze 7 středních škol okresu Třebíč. Tříčlenná porota ve složení Mgr. Vladimír Ošmera, Mgr. Dita Zelenáková a Mgr. Mirek Ježek hodnotila schopnost žáků porozumět slyšenému cizojazyčnému textu, schopnost řešit modelové situace a pohotově vést rozhovor nad obrázky.
Výborný výkon předvedla žákyně Gymnázia Třebíč Iveta Žákovská, která postupuje do krajského kola. Druhé místo obsadila Michaela Urbanovská z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice. Žák třetího ročníku OA a JŠ Třebíč Tomáš Oberreiter podal také velmi dobrý výkon a v silné konkurenci obsadil 3. místo.
Obchodní akademii dále reprezentovala Monika Lepéšová.
Předseda komise Mgr. Vladimír Ošmera
Výsledky-angličtina

Okresní kolo konverzační soutěže - angličtina, němčina


Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 24. - 25. 1. 2012 proběhl ve Znojmě 6. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví určený studentům středních škol s názvem Má dáti, dal 2012.
Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v testu obsahujícím 100 otázek, zpracovávaném na PC.
Soutěže se zúčastnilo 122 žáků ze 62 středních škol. Naši školu reprezentovaly Adéla Maštalířová z 4. B a Dana Fialová z 4. C. Adéla Maštalířová obsadila 17. místo a Dana Fialová 27. místo v soutěži jednotlivců. Pro OA a JŠ Třebíč vybojovaly 10. místo v soutěži škol

Školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce se uskutečnilo 24. ledna, v německém jazyce 30. ledna. Vítězové postupují do okresního kola. Blahopřejeme!
Výsledky angličtiny Výsledky němčiny


Vánoční koncertování
Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Slunko uspořádal náš školní sbor Akáda 19. prosince tradiční vánoční koncert v Zadní synagoze.
Úžasným výkonem přispěly oba sbory k navození pohodové předvánoční nálady ... Díky!
Pár obrázků ...   Pár pohyblivých obrázků ...   ... a ještě pár pohyblivých obrázků ...

Akce AŠSK   Krajské kolo ve volejbalu dívek kategorie B
Děvčata z 1. a 2. ročníku naší školy se zúčastnila v úterý 6. prosince 2011 krajského kola ve volejbalu.
Do krajského kola se probojovala děvčata z Nového Veselí, Jihlavy, Světlé nad Sázavou a Třebíče. Naše děvčata skončila na 4. místě.
Tým OA a JŠ Třebíč, kategorie B

Má dáti, dal
6. prosince se uskutečnilo školní kolo soutěže v účtování, disciplíně, ve které jsme v posledních letech slavili úspěchy na celostátní úrovni.
První tři místa obsadili a tím i postup do republikového finále si vybojovali Dana Fialová (4. C), Adéla Maštalířová a Ondřej Němec (oba 4. B).
Blahopřejeme!


Výsledková listina zde

Mikulášský volejbalový turnaj v Hrotovicích
Mikulášský volejbalový turnaj
Akce AŠSK   Okresní kolo v odbíjené dívek - kategorie VI.B
Okresní kolo v odbíjené dívek - kategorie VI.B tradičně pořádala OA a JŠ Třebíč v pátek 25. listopadu za účasti čtyř třebíčských středních škol.

Výsledky:
1. OA a JŠ Třebíč
2. Hotelová škola Třebíč
3. Gymnázium Třebíč
4. Katolické gymnázium Třebíč

Vítězné družstvo dívek OA a JŠ Třebíč postupuje do krajského kola, které se koná 6. prosince 2011 ve Žďáru nad Sázavou.

Akce AŠSK   Přespolní běh - okresní kolo
V úterý 6. 10. proběhlo okresní kolo v přespolním běhu. Družstvo děvčat se umístilo na 3. místě, nejlepší běžkyní byla Kamila Táborská na 7. místě.
Rovněž družstvo chlapců obsadilo 3. místo, v individuální kategorii byl nejlepší Martin Mašek na 4. místě.
Reprezentace OA a JŠ Třebíč s vedoucím družstva Pavlem Škorpíkem

Akce AŠSK   Středoškolský pohár v atletice
15. září na městském stadionu proběhl 30. ročník středoškolského poháru v atletice.
V kvalitní konkurenci třebíčských středních škol vybojovalo naše družstvo děvčat vynikající druhé místo, družstvo chlapců místo čtvrté.

Adaptační kurz 1. ročníků
Vanov 5. - 8. září. 2011

První týden nového školního roku se prváci jeli zadaptovat do Vanova ...
Adaptační kurz 5. - 8. 9. 2011

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851-2, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz