Ze života OA a JŠ Třebíč

Školní rok: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  >>předchozí>> 

Ekonomický tým JUNIOR 2013
Dne 6. června 2013 proběhl na OA Pelhřimov 10. ročník soutěže pro žáky obchodních akademií Kraje Vysočina Ekonomický tým JUNIOR 2013.
Soutěž se skládala z písemného testu a ústní prezentace na téma Je lepší podnikat nebo být zaměstnaný?
Naši školu reprezentovaly dva týmy - tým ve složení Daniel Tetour (3. A), Gabriela Stuchlíková (3. A) a Ilona Vrtalová (3. B) se umístil na 2. místě a tým David Augustin (3. C), Aneta Veškrnová (3. C) a Eva Laušová (3. B) na 7. místě.
Výsledková listina

Projektwoche
Ve dnech 3. - 7. června 2013 měli studenti Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy Třebíč možnost zúčastnit se netradičního jazykového vyučování v němčině.
Celá akce s názvem "Projektwoche" probíhala formou moderní projektové výuky a byla organizována ve spolupráci OA Třebíč a Österreich Institutu Brno. Dvě rakouské lektorky - studentky z Vídeňské univerzity připravily s 20 studenty naší školy pestrou ukázku prezentací, v nichž byly představeny nejzajímavější reálie České republiky ve srovnání s Rakouskem.
Součástí programu byla kromě této základní přípravy prezentací také prohlídka židovské čtvrti s německým výkladem. V rámci celého projektu jsme dále měli možnost zhlédnout zajímavý aktuální rakouský film "Atmen" v originálním znění s vídeňským dialektem, o němž jsme potom s lektorkami živě diskutovali. Jako pracovní materiál nám mimo jiné posloužily rakouské noviny Österreich Spiegel.
Vyvrcholením celé akce byly pak poslední den závěrečné prezentace za účasti ředitele OA RNDr. Pavla Svobody a pana Contiho z Österreich Institutu Brno.
Náš projektový týden hodnotíme velmi kladně, neboť nás motivoval k dalšímu studiu německého jazyka i dalšímu poznávání Rakouska. Na závěr bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat firmě Mann - Hummel za její finanční pomoc a celkovou spolupráci a podporu, bez níž by se tento projekt nemohl uskutečnit.

Za tým 20 studentů OA Třebíč:
Kristýna Šimková, Monika Lépešová, Jana Musilová (3.C)

Projektové dny
Vyučující na naší škole zorganizovali pro žáky třetích ročníků projektový týden. Od 3. do 7. června 2013 žáci vypracovali ve tříčlenných popř. čtyřčlenných družstvech prezentaci na dané téma - podnikatelský záměr (sami si vybrali předmět podnikání, měli zpracovat zakladatelský projekt, vyhotovit logo firmy, sestavit zahajovací rozvahu atd).
Předmět podnikání si zvolili dle zájmů, popř. atraktivity. Jednalo se např. o prodej sportovního vybavení, kavárnu, psí školku, založení clubu, svatební agenturu atd.
Dne 7. června proběhly v každé třídě prezentace jednotlivých prací, kdy žáci předvedli před ostatními spolužáky a před zkušební komisí, co v průběhu tohoto týdne zpracovali. Prezentaci museli odevzdat i v písemné podobě. Závěr každé prezentace byl ve zvoleném cizím jazyce.
Zkušební komise se skládala z vyučujících odborných předmětů a vyučujícího cizího jazyka.

Ve třídě 3. A zvítězilo družstvo ve složení Gabriela Stuchlíková, Adéla Pecková a Vendula Loucká. Téma jejich prezentace - Prodej stříbra – šperky.
Vítězným družstvem ve třídě 3. B se staly Monika Moudrá, Lenka Hanáková a Eva Laušová s prezentací na téma Mateřská škola a ve třídě 3. C zvítězili David Augustin, Denisa Nahodilová a Kristýna Abaffyová s prezentací na téma Založení clubu. Vítězné týmy v každé třídě byly odměněny a tentýž den předvedly své prezentace žákům druhých ročníků.

Maturity 2013
Maturitní zkoušky v jarním termínu jsou za námi a jejich výsledky nejsou špatné:


Úspěšným absolventům patří gratulace a přání dalších úspěchů - při navazujícím studiu nebo v praxi a samozřejmě i v osobním životě!

Soutěž Talenti 1. ročníků středních škol
Dne 29. 5. 2013 se na Obchodní akademii a JŠ v Jihlavě uskutečnil další ročník soutěže ve zpracování textu na počítačích Talenti 1. ročníků středních škol.
Soutěžilo 58 žáků z 18 škol ve čtyřech disciplínách: tři desetiminutové opisy s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu a v korektuře textu.
Družstvo OA a JŠ Třebíč tvořili David Zadražil z 1. B, Anna Krejčová z 1. C a Monika Sedláčková z 1. C. V kombinaci jednotlivců se nejlépe umístnila Monika Sedláčková na 19. místě. V soutěži družstev získal náš tým 11. místo.

Fotky tříd OA 2013
Školní rok pomalu končí, kdo tu všechno byl ...

Akce AŠSK   Krajské kolo fotbalu chlapců
9. dubna 2013 se vybraní hráči z OA a JŠ Třebíč zúčastnili krajského finále ve fotbalovém turnaji Josefa Masopusta. První zápas jsme prohráli s Jihlavou B 3:0.
Do druhého zápasu proti Havlíčkovu Brodu jsme nastoupili s jediným úkolem a to vyhrát. To se nám také povedlo s výsledkem 2:0.

Tímto jsme se dostali do boje o 3. místo. Tam jsme narazili na výběr ze Žďáru nad Sázavou. Po vyčerpávajícím tlaku na bránu a nastřelené tyči jsme však v poslední minutě inkasovali branku. Odpovědět jsme již nestačili a proto jsme skončili na 4. místě. Ale úspěch to byl velký, škoda jen těch medailí!
Text: Radek Houser, 1. C

Ekonomický tým II - republikové finále v Praze
Studenti Obchodní akademie Třebíč Karolína FranclíkováVeronika Němcová ze třídy 4. C za vydatné podpory Pavla Čaňka ze třídy 4. B vybojovali ve finále celostátní soutěže Ekonomický tým II vynikající druhé místo, což je obrovský úspěch celé naší školy.

Od prvého místa je nakonec dělily pouze dva body. Soutěž, která se konala dne 20. března 2013 v Praze na Obchodní akademii Heroldovy sady, organizovala rada Asociace obchodních akademií a OA  Heroldovy sady, ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a sponzory.
Letos byla soutěž pořádána již pojedenácté a zúčastnilo se jí 25 družstev obchodních akademií z celé ČR.
Reprezentanti naší školy museli v rámci zápolení absolvovat tři disciplíny - první bylo vypracování projektu na téma Kam se v dnešní době vyplatí a nevyplatí investovat. Další disciplínou byl test z ekonomiky, účetnictví, informatiky a práva. Potom následovala prezentace určitého tématu z oblasti ekonomiky.
Výsledková listina soutěže
Horácké noviny 23. dubna

37. ročník mezinárodního turnaje o Pohár OA
a soutěž v psaní

Tradiční mezinárodní volejbalový turnaj dívčích školních družstev s doprovodnou soutěží v psaní na klávesnici PC se uskutečnil ve dnech 20. a 21. března v hale OA a JŠ Třebíč.
Účast v letošním ročníku přijaly OA Hodonín, OA Jihlava, OA Pelhřimov, OA Znojmo a družební škola z OA Ružomberok.

Při čtvrtečním vyhlášení výsledků všichni účastníci vysoce hodnotili sportovní i společenskou útoveň soutěže i turnaje.
Výsledky volejbalového turnaje
Výsledky soutěže v psaní

Obchodka opět darovala krev
Ve čtvrtek 21. února proběhla tradiční akce věnovaná svátku Sv. Valentýna - dobrovolné darování krve. Akce se účastní plnoletí studenti (třeťáci a čtvrťáci), někteří i opakovaně.
Letos se přihlásilo 31 studentů, z nich 26 prošlo lékařskou prohlídkou a krev darovalo.


Děkujeme všem účastníkům za příkladný občanský postoj!

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině a němčině

Angličtina-zpráva Angličtina-výsledková listina
Němčina-zpráva Němčina-výsledková listina

Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 29. - 30. 1. 2013 proběhl ve Znojmě 7. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví určený studentům středních škol s názvem Má dáti, dal 2013, který zorganizovala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v testu obsahujícím 100 otázek, zpracovávaném na PC.
Soutěže se zúčastnilo 160 žáků ze 71 středních škol. Naši školu reprezentovaly Petra Urbanová ze 4. B, Karolína Franclíková a Denisa Kotrbová ze 4. C.


Karolína Franclíková obsadila 2. místo, Petra Urbanová 3. místoDenisa Kotrbová 17. místo v soutěži jednotlivců.
Pro OA a JŠ Třebíč již po čtvrté vybojovaly 2. místo v soutěži škol.
Horácké noviny 8. února 2013

Vánoční koncert školního sboru Akáda a Slunka
Tradiční společný vánoční koncert školního sboru Akáda a dětského sboru Slunko se uskutečnil v úterý 18. prosince v Zadní synagoze.
1. část koncertu
2. část koncertu

Soutěž Má dáti, dal
Dne 6. 12. 2012 jsme uspořádali školní kolo soutěže v účetnictví pod názvem Má dáti, dal. Zúčastnilo se 14 studentů ze 4. ročníků, kteří museli zvládnout 120 otázek vědomostního testu.
                    1. místo obsadila Petra Urbanová, 4. B,
                    2. místo Denisa Kotrbová, 4. C,
                    3. místo Karolína Franclíková, 4. C.
Všechny postupují do celostátního kola ve Znojmě.

Akce AŠSK   Krajské kolo basketbalu dívek
V úterý 27. listopadu se dívky z naší školy účastnily krajského kola v basketbalu v Pelhřimově.
Vzhledem k tomu, že měly méně basketbalových zkušeností než děvčata z ostatních družstev, skončily na 4. místě.
Ke každému zápasu však nastupovaly zodpovědně a s odvahou.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Kraj - basketbal dívek

Akce AŠSK  AŠSK - volejbal dívek
Ve středu 14. 11. 2012 byl naší školou uspořádán turnaj středních škol v odbíjené dívek.
Zúčastnila se ho děvčata třebíčských škol - z Gymnázia , Katolického gymnázia, Hotelové školy, Střední školy stavební, OA a JŠ, jediným přespolním družstvem byla děvčata z Gymnázia v Moravských Budějovicích.
Hned od počátku turnaje bylo jasné, že naše družstvo a družstvo třebíčského gymnázia značně svým umem převyšují ostatní děvčata a o vítězi se rozhodne mezi nimi.
Také se tak stalo a po tuhém, místy vyhroceném utkání, se vítězkami turnaje stala naše děvčata. Třetí skončila děvčata ze stavební školy.
Našim děvčatům přejeme hodně úspěchů 6. února 2013 v krajském finále ve Žďáře nad Sázavou.

Běh naděje
Studenti OA a JŠ Třebíč svojí účastí podpořili pátý ročník Běhu naděje, který se uskutečnil 4. října. Běh naděje navazuje na Běh Terryho Foxe z let 1993 – 2007. Akci pořádal Sokol Třebíč ve spolupráci s Třebíč–Zdravé město.

Akce AŠSK  AŠSK - přespolní běh
V souboji třebíčských škol v přespolním běhu, který se konal 3. října v Lísčí, obsadilo družstvo našich děvčat druhé místo, chlapci získali pěkné třetí místo.

Adaptační kurz 1. ročníků
Vanov 4. - 7. září 2012

Tradiční Velká Vanovská Výprava - prváci si jistě odvezli spoustu zážitků ...
Adaptační kurz 4. - 7. 9. 2012

 


OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč,
tel. 568 842 851, fax. 568 842 853,
e-mail school@oatrebic.cz