cs en de

08. Říjen 2018Junior show

Přehlídka všech studijních a učebních oborů naší školy za účasti sociálních partnerů, doplněná celodenním doprovodným programem a soutěžemi. Termín konání: 13. 6. 2019.