cs en de

04. Květen 2020Informace k aktuální situaci

Důležitá sdělení vedení školy:

1. Konzultace ve škole pro končící ročníky maturitních a učebních oborů a jazykové školy začínají 13. 5. 2020. Konzultace se budou týkat výhradně přípravy ke všem částem maturitní nebo závěrečné zkoušky. 

2. Klasifikace žáků bude probíhat  v souladu s vyhláškou č. 2112020 Sb. (níže v odkazu ke stažení).

3. Pravidla vstupu do budov školy (níže v odkazu ke stažení).

4. Zveřejňujeme aktuální znění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (níže v odkazu ke stažení).

Dokumenty ke stažení