cs en de

01. Říjen 2018Krejčí 31-58-H/01

Chcete se naučit nové techniky a moderní trendy v oděvním průmyslu? Během studia se budete také vzdělávat v oblastech konstrukce oděvů, oděvních technologií a materiálů.

Absolvent učebního oboru krejčí je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • konstrukci oděvů a technologie
  • orientuje se v oděvních materiálech
  • základní ekonomické a podnikatelské činnosti a práci s osobním počítačem

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent má předpoklady pro živnostenské podnikání při poskytování krejčovských služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru