var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
img

Den otevřených dveří - Didacta

V rámci mezinárodního veletrhu vzdělávání Didacta je ve všech budovách školy dne 20. 10. 2016 v době od 8 do 17 hodin den otevřených dveří.

Souběžně se dnem otevřených dveří naši žáci účastní kulturního programu v rámci veletrhu, kde je i školní stánek s prezentací školy a již tradiční ochutnávkou.

  • možnost prohlídky odborných učeben školy
  • prezentace na veletrhu vzdělávání Didacta
  • přijímací zkoušky nanečisto
img

Den otevřených dveří - vánoční výstava

Každoroční vánoční výstava je spojená se dny otevřených dveří v budově školy na Sirotčí 4. V rámci výstavy lze dne 21. 12. 2016 od 9 do 17 hodin vidět soutěžní práce žáků všech oborů školy nebo ochutnat flambované palačinky či některé z míchaných nápojů.

Dále je možné, aby si uchazeči o studijní obory nebo denní formu nástavbového studia vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto.

  • soutěžní výstava prací žáků všech oborů
  • ochutnávka výrobků žáků
  • přijímací zkoušky nanečisto
img

Den otevřených dveří - leden

Uchazečům, kteří se rozhodují nad volbou své budoucí profese, umožňujeme v lednu prohlídku školního zázemí dne 18. 1. 2017 od 8 do 17 hodin.

V budově na Sirotčí 4 je opět možné si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto do studijních oborů a denní formy nástavbového studia.

  • možnost prohlídky odborných učeben školy
  • přijímací zkoušky nanečisto
  • individuální prohlídky v jiný termín kdykoli po telefonické domluvě