var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Recepce na francouzském velvyslanectví

19. 07. 2018

Obsluha recepce na francouzském velvyslanectví, která proběhla 12. 7. 2018. Obsluhy se zúčastnili studenti oboru hotelnictví a kuchař- číšník. Tato recepce byla pořádaná ke státnímu svátku Francie. Hostů bylo asi 1200. Studentům se to moc líbilo.

FOTGALERIE

číst více

4. kolo přijímacího řízení

29. 06. 2018

4. kolo přijímacího řízení bude probíhat 31. 8. 2018. Podání přihlášek do 30. 8. 2018.

Studijní obory: Obchodní akademie, Hotelnictví - Gastronomie a hotelový management

Učební obory: Cukrář, Kuchař - číšník, Aranžér - Designér v reklamě, Kadeřník

číst více

Jana Kopečková a WP 2018

27. 06. 2018

Jana Kopečková a WP 2018

Letošní 61. ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov se konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR, pana hejtmana Olomouckého kraje a paní primátorky Prostějova.

Místem konání celostátní přehlídky byly Kulturní klub Duha a zámek v Prostějově. Naši školu reprezentovala Jana Kopečková / třída RG2 /, která do celostátní přehlídky v Prostějově postoupila z krajského kola Pelhřimovského Poetikonu. V její kategorii se představilo 37 recitátorů, odborná porota vybrala jednoho laureáta.

Jana přednesla povídku rakouského autora Petera Altenberga Sanatorium pro nervově choré. Porota konstatovala, že s příchodem na jeviště se v osobě Jany představila výrazná herecká naděje, ze které přímo sálá herecké charizma.

Jana Kopečková získala bohaté zkušenosti a poznatky i z hlasových rozcviček a rozborových seminářů. Svým výborným výkonem na celostátní přehlídce dosáhla mimořádného životního úspěchu.

 

číst více

Jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou

18. 06. 2018

číst více

Soutěž Europasecura

18. 06. 2018

V průběhu měsíce května se žáci 2. a 3. ročníků studijních oborů zúčastnili soutěže zaměřené na Evropskou unii, priority bezpečnostní politiky České republiky a Severoatlantickou alianci. Soutěžící nejprve čekalo online kolo, které otestovalo znalosti a schopnosti tříčlenných týmů. Nejlepší z nich následně postoupily do krajského kola, kde se soutěžící stali bezpečnostními experty, a vypracovali analýzu reálného konfliktu. 5 týmů z každého kraje s nejlepší analýzou postoupilo do ústní části krajského kola, kde svoji práci obhajovaly a zároveň oponovaly práce dalších týmů. Do této části krajského kola postoupily hned dva týmy a to tým ze třídy OA2A ve složení Michaela Klímová, Martina Krejčová a Petra Kuchaříková s tématem Kurdská otázka, dále tým ze třídy OA2B ve složení Simona Valová, Barbora Peštálová a Adéla Bouzková s tématem Sýrie a IS. Studentky ze třídy OA2B si vedly skvěle a v silné konkurenci obsadily krásné 2. místo, studentky ze třídy OA2A obsadily krásné 4. místo.

FOTOGALERIE

číst více

Vítězství v literární soutěži

18. 06. 2018

Zdenka Polomská převzala ve středu 6. června 2018 v Senátu České republiky cenu za první místo ve studentské literární soutěži Cena Maxe Broda. Zdenka poslala do soutěže esej na téma Lidé v síti. Téma ji natolik pohltilo, že svým osobitým vyjádřením oslovila členy poroty. Do soutěže přispělo 108 mladých lidí ve věku od 12 do 20 let, z nichž 60 bylo mimopražských. První místo naší studentky je třeba velice ocenit, neboť zvítězila ve velké konkurenci studentů a studentek gymnázií, soutěže se dokonce zúčastnila a umístila se na třetím místě studentka filozofické fakulty. Studentskou literární soutěž Cena Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky, která již 24 let podporuje mladé lidi a vede je k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, příteli Franze Kafky, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli - Maxi Brodovi. Finanční odměnu vítězným pracím zaštiťuje Ministerstvo kultury České republiky. Na www.franzkafka-soc.cz si vítěznou práci Zdenky Polomské, další oceněné příspěvky a vše o soutěži můžete přečíst.

FOTOGALERIE

číst více

JUNIOR SHOW 14. 6. 2018

15. 06. 2018


FOTOGALERIE

číst více

Sportovně-turistický kurz

31. 05. 2018

V termínu 21. - 25. května se třídy prvního ročníku obchodní akademie zúčastnily sportovně-turistického kurzu v Biskupicích. 46 žáků si za ideálního počasí v pěkném areálu se spoustou sportovišť vyzkoušelo mnoho her a soutěží, jmenovitě beach volejbal, minigolf, ultimate fresbee, ringo, kroket, petanque, stolní tenis, stolní fotbal, šipky a softball. V rámci kurzu proběhl i pěší výlet do Hrotovic, kde jsme využili regenerace v podobě bazénu a vířivky.

http://fotogalerie.oahstrebic.cz/photogallery/detail?photogallery_id=478&page=1#mce_temp_url#

číst více

Exkurze do Paříže a Normandie

23. 05. 2018

Ve dnech 7.-12. 5. se žáci naší školy zúčastnili poznávací exkurze do Paříže a Normandie. První den pobytu žáci zahájili prohlídkou Eiffelovy věže, poté se procházkou podél břehu Seiny dostali k lodi, která dál pokračovala centrem Paříže. Po zajímavé hodinové projížďce pokračovali centrem až k Lucemburským zahradám, kterými prošli až k takzvanému Malému vítěznému oblouku. Ve večerních hodinách je autobus dopravil do malebného městečka Lisieux nedaleko pobřeží Normandie, kde strávili následující tři noci. Druhý den začal prohlídkou překrásné baziliky svaté Terezie, poté si žáci prošli přístavní městečko Honfleur a následně se přes svého času nejvyšší most světa dostali až na Alabastrové pobřeží k Atlantickému oceánu. Třetí den započal opět krátkým přejezdem na pobřeží La Manche. Zde navštívili pláže spojené s vyloděním v Normandii, americký hřbitov v Colleville a nově vybudované Muzeum Overlord. Pobyt v Normandii byl ukončen odpolední návštěvou kláštera Mont St. Michel – po Paříži druhého nejnavštěvovanějšího místa Francie. Poslední den žáci opět navštívili město Paříž. Nejdříve si prohlédli katedrálu Notre Dame a následně se přesunuli k nejznámějšímu muzeu Louvre, kde byl k vidění například originální obraz Mony Lisy. Pak se prošli pařížskými uličkami až na náměstí Vendome, kde sídlí francouzské ministerstvo spravedlnosti a kde má své obchody spousta světoznámých luxusních firem. Program zájezdu zakončili procházkou po ulici Champ Elysées, která vede až k Vítěznému oblouku. Exkurze byla pro všechny velmi poučná a každému se moc líbila.

FOTOGALERIE

číst více

Snídaně v trávě

22. 05. 2018

Snídani v trávě spolupořádala naše Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč se Zdravým městem Třebíč v sobotu 12. 5. 2018 v miniparčíku před bazilikou, u dvou kamenů. Férová snídaně je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. V roce 2017 snídalo 7800 lidí na 164 místech republiky a letos ještě více!

FOTOGALERIE

číst více

zobrazit starší