cs en de

30. Srpen 2019Kurzy cizích jazyků

Jazyková škola vzdělává zájemce o studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a v odpoledních kurzech pro veřejnost

Jazyková škola vzdělává zájemce o studium angličtiny nebo němčiny v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a v odpoledních kurzech pro veřejnost s různou úrovní znalostí jazyka.

Výuka je vedená zkušenými středoškolskými učiteli jazyků, probíhá od září do června a zahrnuje gramatiku, čtení a poslechy, psaný projev, konverzaci a reálie.

Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – pomaturitní studium (přihláška a další informace v sekci Dokumenty)

Povoleno zákonem č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře v platném znění.

Název kurzu:

•Jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou
•Jednoletý kurz německého jazyka s denní výukou

Délka kurzu: od 2. září 2019 do 30. června 2020, žáci jsou připravováni na složení zkoušky úrovně B2 dle SERRJ (státní jazyková zkouška základní, popř. zkouška FCE) nebo zkoušky nižší úrovně B1. 

Doba studia: dopolední výuka od pondělí do pátku po 4 vyučovacích hodinách 

Místo: budova Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na Bráfově ul. č. 9. 

Lektoři: vyučující Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, rodilý mluvčí. 

Kapacita: v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT 19/2014 Sb., o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, je stanovena na 18 účastníků.

Cena kurzu: 20.000 Kč

• poplatek za vstupní pohovor 100 Kč
• poplatek za vykonání státní jazykové zkoušky základní 4.000 Kč

Výstupem může být osvědčení o absolvování kurzu nebo vysvědčení o složení zkoušky zvolené úrovně.

V jednoletém kurzu cizího jazyka s denní výukou je předpokládanou vstupní úrovní absolvování plnohodnotné výuky jazyka na střední škole, přitom studentům, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo
absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, zůstává zachován statut studenta.


Kurzy pro veřejnost (přihláška a další informace v sekci Dokumenty)

Nabízíme odpolední kurzy jazyků pro širokou veřejnost – úroveň kurzů a další informace najdete v přihlášce.

Jazykové zkoušky

Škola nabízí přípravu na jazykové zkoušky úrovně B1 (PET) a B2 (SJZZ – státní jazyková zkouška základní popř. mezinárodní certifikát FCE – First Certificate in English), které je možné složit přímo na OA a HŠ Třebíč.

Zkoušky Cambridge English (PET, FCE) proběhnou květen 2020, písemná část státní jazykové zkoušky základní se koná květen 2020 a je zpoplatněna částkou 3.000 Kč, ústní část pak částkou 1.000 Kč. Termín pro podání přihlášky je 6. duben 2020.

Dokumenty