cs en de

12. Říjen 2018Specialista prodeje elektroniky 66-51-H/01

Zajímáte se o novinky v oblasti IT techniky nebo elektra? Pokud máte zájem se naučit komunikovat s veřejností v rámci prodeje nebo základům psychologie, přijďte studovat náš obor.

Absolvent učebního oboru specialista prodeje elektroniky je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • ICT gramotnost
  • pschologii prodeje a kuminaci s veřejností
  • orientaci v technologických novinkách a IT

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne uplatnění ve všech typech prodejen, velkoskladů, servisních střediscích nebo jako OSVČ.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru