cs en de

18. Březen 2021Kurzy cizích jazyků

Pomaturitní jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou a odpolední kurzy pro veřejnost

Jazyková škola vzdělává zájemce o studium angličtiny nebo němčiny v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a v odpoledních kurzech pro veřejnost s různou úrovní znalostí jazyka.

Výuka je vedená zkušenými středoškolskými učiteli jazyků, probíhá od září do června a zahrnuje gramatiku, čtení a poslechy, psaný projev, konverzaci a reálie.

Pomaturitní jazykové kurzy:

příležitost, jak udělat velký pokrok v cizích jazycích!

Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – pomaturitní studium (povoleno zákonem č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře v platném znění):

⇒ Jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou 20.000,-Kč       Volná místa
Jednoletý kurz německého jazyka s denní výukou 20.000,-Kč Volná místa

 

Studenti jsou v pomaturitních kurzech připravováni na složení zkoušky úrovně B2 dle SERRJ (mezinárodní zkoušky Cambridge Exam First/FCE či státní jazyková zkouška základní) nebo zkoušky nižší úrovně B1 (např. mezinárodní zkoušky Cambridge Exam Preliminary/PET). Zkoušky lze přitom složit přímo u nás ve škole a není třeba nikam jezdit!

Komu je kurz určen: Přihlásit se může každý!  Přijímáme nejen letošní maturanty, ale i starší absolventy SŠ či VŠ, příp. i ty, kterým maturita zatím nevyšla.

Studentům, kteří však úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium (2021), zůstává zachován statut studenta (stát na ně hradí zdravotní pojištění apod.). Ostatní tuto výhodu nemají, toto je však jediný rozdíl.

Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na vysokou školu nebo se zatím pro studium na vysoké škole nerozhodli. Uchazeči se mohou během studia v jazyce zdokonalit a své jazykové znalosti, které jsou žádané v kterémkoli zaměstnání, dobře využít v praxi. Dobrá znalost zejména německého jazyka je přitom velmi ceněna u velkých zaměstnavatelů v našem regionu.

Předpokládanou vstupní úrovní absolvování plnohodnotné výuky jazyka na střední škole.

Zápis na školní rok 2021/2022 začíná 15. března 2021. Elektronickou přihlášku najdete v sekci Dokumenty (viz níže). Vyplněné přihlášky zasílejte na elektronickou adresu herudkova@oahstrebic.cz. Přihlášky uzavíráme 30. června 2021, ale pokud budou volná místa, lze se na kurz přihlásit i později od 25. srpna 2021 (případně i kdykoliv během školního roku).

Délka kurzů:            
od 1. září 2021 do 30. června 2022, volno v době státních svátků a školních prázdnin
Doba studia: dopolední výuka od pondělí do pátku nejméně po 4 vyučovacích hodinách
Místo konání: budova Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na Bráfově ul. č. 9
Lektoři: certifikovaní vyučující Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příp. rodilý mluvčí
Kapacita:

max 18 účastníků v anglickém kurzu a max 18 účastníků v německém kurzu(v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT 19/2014 Sb., o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou)

Ceny kurzů: 20.000 Kč za kurz (úhradu kurzu lze rozložit do dvou splátek; cena nezahrnuje poplatek za zvolenou zkoušku)
Kontakt: Mgr. Klára Herudková, e-mail: herudkova@oahstrebic.cz

 

O úspěšném ukončení jednoletého intenzivního jazykového kurzu vydá škola osvědčení a při složení zkoušek příslušná vysvědčení.

 

Jazykové zkoušky


Mezinárodní zkoušky Cambridge English 

Zkouška: B1 Preliminary/PET, B2 First/FCE

Termín a místo zkoušky: 22. května 2021 v prostorách naší školy

Termín pro podání přihlášky a úhrady poplatku: 5. dubna 2021

Poplatky: B1 Preliminary/PET  - 2.810,-Kč; B2 First/FCE - 4.350,-Kč (ceny pro partnerskou školu)

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Konečná, e-mail: konecna@oahstrebic.cz  (více informací zde)

Informace pro případní zájemce o zkoušky Cambridge English zkoušky: C1 Advanced/CAE  - zkouška se bude konat v Brně dne 15. 5. 2021, cena  4.490,-Kč (ceny pro partnerskou školu), termín pro přihlášení 2. dubna 2021.

Státní jazyková zkouška základní:

Poplatek za státní jazykovou zkoušku základní B2 - 4.000,-Kč.

 

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme odpolední kurzy jazyků pro širokou veřejnost. Nabídka pro školní rok 2021/2022 bude aktualizována v průběhu období jaro/léto 2021 – úroveň kurzů a další informace pak najdete v přihlášce (viz níže v sekci Dokumenty).

Dokumenty