cs en de

08. Březen 2021Nekonání přijímací zkoušky - Hotelnictví

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (Gastronomie a hotelový management) 

 

Na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků a v souladu s bodem IV. opatření obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia rozhodl ředitel školy  o nekonání jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Gastronomie a hotelový management).

Uchazeči, kteří podali přihlášku do tohoto oboru, nebudou v tomto oboru konat na naší škole jednotnou přijímací zkoušku a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií.

Mgr. Kamil Novák

ředitel školy

 

V Třebíči 5. 3. 2021