cs en de

10. Březen 2021Příběhy ukryté v mapách

Studenti  třetího ročníku oboru cestovní ruch se zapojili do soutěže vyhlášené Krajským úřadem Kraje Vysočina. Jejich úkolem je propojit data, vzhledem k oboru studia především z oblasti cestovního ruchu, s jednotlivými mapami, ideálně ve formě příběhu. Při vytváření tzv. interaktivní mapy pracují s aplikací Storymaps. Pro bližší seznámení se soutěží velmi dobře zafungoval videoseminář připraven KU Krajem Vysočina. Do soutěže se samozřejmě mohou zapojit i studenti jiných tříd, zájem je vítán. I když hlavní motivací proč se do soutěže zapojit, by mělo být rozšíření vědomostí a zkušeností, nelze opomenout ani hodnotné ceny pro úspěšné účastníky.

Bližší informace :  https://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-vyhlasuje-stredoskolskou-soutez-nazvanou-pribehy-ukryte-v-mapach/d-4105814/p1=1013