cs en de

10. Únor 2023Fair Trade

V Třebíči oslavili desetileté výročí získání titulu Fairtradová škola

Fairtradové školy přidávají globální témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč se pyšní tímto titulem už 10 let. Témata spravedlivého obchodu žáci řeší ve výuce, ale týkají se i dalších aktivit školy. Výročí oslavili žáci a pedagogové při zahájení výstavy Kávová krize v rámci lednového dne otevřených dveří.

„Podpořit pěstitele ve světě a přemýšlet o našem propojení můžeme už na školách. U nás v Třebíči to platí již deset let. Za tu dobu jsme měli možnost se zúčastnit řady zajímavých výstav a dalších akcí, besedovali jsme přímo i s pěstiteli kávy z Mexika a Guatemaly. Spravedlivý obchod je tématem i v naší škole,“ popisuje ředitel školy Kamil Novák a doplňuje: „Je pro nás důležité, že se na škole zabýváme i původem potravin. Žáci by měli při práci s potravinami přemýšlet i o tom, odkud kakao nebo banány pochází, zda pěstitelé dostali dobře za svou práci zaplaceno a při pěstování nebylo ničeno životní prostředí.”

Důležité je dlouhodobé sdílení myšlenky spolupráce a podpory vrstevníků v různých koutech světaTéma stále rezonuje i mezi žáky školy. Absolventka oboru cukrář Lucie Syrová stála u prvních kroků v propagaci fair trade ve městě a popisuje tehdejší motivaci: „Bylo třeba myšlenku fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomili, že spravedlivý obchod je šancí pro konkrétní lidi ze zemí Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky, aby se mohli postavit své chudobě. Pro nás jako pro spotřebitele je to stále příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo potraviny pěstují, a těmi, kdo je spotřebovávají, a také se dozvědět o vzdálených zemích a kulturách.”

„Před deseti nebo jedenácti lety se informace i výrobky jen těžko sháněly. Na brněnském potravinářském veletrhu SALIMA nás Jiří Sládek ze společnosti Fair Trade Centrum seznámil s fungováním systému fair trade. Jezdil k nám do školy na besedy. Další informace o životě pěstitelů jsme získávali díky dlouhodobé spolupráci s brněnskou neziskovou organizací NaZemi, vzpomíná na začátky učitelka odborných předmětů Jitka Vejtasová, která je stále členkou řídicí skupiny a doplňuje: „Škola k tématu také navázala i spolupráci se Zdravým městem Třebíč, společně jsme pracovali na zvyšování povědomí na akcích města a organizovali květnové Férové snídaně.” 

„Zapojení do kampaně školám přináší vhled do fungování globalizované ekonomiky a vyjádření odpovědnosti vůči lidem ve světě i celé planetě. Důležitým přínosem je také posilování kompetencí žáků a studentů, ale i prakticky se zapojovat do osvěty i vzdělávání. V České republice jsme si loni připomněli desáté výročí prvních Fairtradových škol, třebíčská škola se zapojila jako čtvrtá škola v republice a první v Kraji Vysočina. Aktuálně je u nás do kampaně zapojeno 50 škol, ve světě jsou to další tisíce. Například v Rakousku je Fairtradových škol přes 60, ve Velké Británii dokonce přes 800. Na všech těchto místech fungují k podpoře fair trade řídicí skupiny, spolupracují žáci s pedagogy,” popisuje Stanislav Komínek, zástupce neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaň Fairtradových měst a škol od roku 2019 koordinuje.

4. 10. 2013 - Dny zdraví

4. 10. 2013 - kvíz - Dny zdraví

4. 10. 2013 - kvíz - Dny zdraví

7. 11. 2018 - FT dezerty pro Město Třebíč

11. 10. 2012 - MŠ Čtyřlístek

16. 6. 2016 - Junior show - propagace FT

17. 12. 2015 - Vánoční výstava

22. 10. 2015 - beseda s pěstiteli FT kávy, Eimar Velazquez Mazariegos je členem pěstitelského družstva ISMAM na jihu Mexika, Juan Walfred Martinez družstva Peňa Roja na severozápadě Guatem

24. 3. 2014 - festival Jeden svět

24. 10. 2012 - Férové banány

28. 11. 2013  Afia Owusu - Ghana - beseda

28.1. 2020 - přednáška FT - p.Komínek

2013 - návštěva z Francie - Brieuc Le Clere

2016 - občerstvení pro Škola Zdravých měst

2019 - Junior show

Férová snídaně 2015

Férová snídaně 2018

Hotelová škola Třebíč je fairtradová

Ing. Jiří Sládek - beseda 2008

Kampaň za Férovou čokoládu - 11. 9. 2014

Vánoční výstava 2017

Junior show 2017