cs en de

01. Červenec 2024Kurzy cizích jazyků

Pomaturitní jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou a odpolední kurzy pro veřejnost

Jazyková škola vzdělává zájemce o studium angličtiny nebo němčiny v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a v odpoledních kurzech pro veřejnost s různou úrovní znalostí jazyka.

Výuka je vedená zkušenými středoškolskými učiteli jazyků, probíhá od září do června a zahrnuje gramatiku, čtení a poslechy, psaný projev, konverzaci a reálie.

Pomaturitní jazykové kurzy:

příležitost, jak udělat velký pokrok v cizích jazycích!

Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou :

⇒ Jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou 24.500,-Kč       PLNO
Jednoletý kurz německého jazyka s denní výukou 24.500,-Kč  NEBUDE OTEVŘENO

 

Studenti jsou v pomaturitních kurzech připravováni na složení zkoušky úrovně B2 dle SERRJ (mezinárodní zkoušky Cambridge Exam First/FCE či státní jazyková zkouška základní) nebo zkoušky nižší úrovně B1 (např. mezinárodní zkoušky Cambridge Exam Preliminary/PET), popř. i vyšší v úrovni C1 (Advanced). Zkoušky lze přitom složit přímo u nás ve škole a není třeba nikam jezdit!

Komu je kurz určen: Přihlásit se může každý!  Přijímáme nejen letošní maturanty, ale i starší absolventy SŠ či VŠ, příp. i ty, kterým maturita zatím nevyšla.

Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na vysokou školu nebo se zatím pro studium na vysoké škole nerozhodli. Uchazeči se mohou během studia v jazyce zdokonalit a své jazykové znalosti, které jsou žádané v kterémkoli zaměstnání, dobře využít v praxi. Dobrá znalost zejména německého jazyka je přitom velmi ceněna u velkých zaměstnavatelů v našem regionu.

Předpokládanou vstupní úrovní absolvování plnohodnotné výuky jazyka na střední škole.

Zápis na školní roku 2024/2025:

Zápis začíná 11. března 2024 a končí 25. června 2024. Pokud budou volná místa, lze se na kurz přihlásit i později od 27. srpna 2024 (případně i kdykoliv během školního roku). Přihlášku najdete v sekci Dokumenty (viz níže). Případné dotazy směřujte na elektronickou adresu herudkova@oahstrebic.cz , kam lze rovněž zaslat i elektronickou přihlášku.

Podmínky přijetí:

1. volné místo v kurzu;

2. podání vyplnění přihlášky (osobně na sekretariátu školy či zasláním na adresu školy Sirotčí 4, 674 01 Třebíč, opř. emailem);

3. uhrazení kurzovného, příp. dohodnuté splátky.

Rozhoduje tedy předstih žádost spojený s úhradou kurzovného.

 

V případě nedostatečného počtu zájemnců o některého z kurzů si škola vyhrazuje právo kurz neotevřít.

Délka kurzů:            
od začátku září do konce června (2. září 2024 do 30. června 2025), volno v době státních svátků a školních prázdnin
Doba studia: dopolední výuka od pondělí do pátku po 4 - 5 vyučovacích hodinách (nejméně 20 vyučovacích hodin týdně)
Místo konání: budova Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na Bráfově ul. č. 9
Lektoři: certifikovaní vyučující Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příp. rodilý mluvčí
Kapacita:

max 18 účastníků v anglickém kurzu a max 18 účastníků v německém kurzu

Ceny kurzů: 24.500 Kč za kurz (úhradu kurzovného lze rozložit do tří splátek - 6.000,-Kč do 25. 6., 9.500,-Kč do 26. 8. a 9.000,-Kč do 16. 1.); cena nezahrnuje poplatek za zvolenou zkoušku, případné storno podmínky viz níže
Kontakt: Mgr. Klára Herudková, e-mail: herudkova@oahstrebic.cz

 

O úspěšném ukončení jednoletého intenzivního jazykového kurzu vydá škola osvědčení a při složení zkoušek příslušná vysvědčení.

 

Způsoby úhrady kurzovného:

  • bankovním převodem na účet školy 3538711/0100, variabilní symbol je rodné číslo účastníka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka,
  • v hotovosti v kanceláři školy,
  • na fakturu – v případě, že za účastníka hradí školné jeho zaměstnavatel (v takovém případě kontakujte školu).

 

Storno podmínky pro pomaturitní jazykové kurzy:

Výstup z kurzu

Nevrací se Vrací se

nejpozději 10 pracovních dní před začátkem kurzu (do 16. 8. 2024)

 

- doposud uhrazené kurzovné

 

méně než 10 pracovních dní před začátkem kurzu, ašak před nejméně jeden den před započetím kurzu (mezi 19. 8. - 30. 8.2024)

storno poplatek ve výši 1/10 celkového kurzovného (2.450,-Kč) zbývající částka doposud uhrazeného kurzovného po odečtení storno poplatku

od zahájení kurzu do 31. 1. příslušného školního roku

(od 2. 9. 2024 - 31. 1. 2025)

 

částka za odchozené měsíce (včetně měsíce, kdy byl oznámen výstup)

+ storno poplatek ve výši 1/10 z celkového kurzovného (2.450,-Kč)

zbývající zaplacená částka kurzovného po odečení částky za odchozené měsíce a stornopoplatku

 

po 1. 2. příslušného školního roku 

 

není nárok na vrácení školného

-

 

 

 

Zkoušky Cambridge English Qualifications

 

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme odpolední kurzy jazyků pro širokou veřejnost. Nabídka pro školní rok 2024/2025 bude aktualizována v průběhu období podzim 2024 – úroveň kurzů a další informace pak najdete v přihlášce (viz níže v sekci Dokumenty).

 

Dokumenty

Letáčky a informace