cs en de

Maturitní a závěrečné ZK

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a skládají se ze společné části a profilové části.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U všech oborů vzdělání s výučním listem budou probíhat dle jednotného zadání. Písemné závěrečné zkoušky budou realizovány na počítači v učebnách výpočetní techniky všech budov školy dle rozpisu (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuv.cz/t/nzz).