cs en de

Nástavbové studium

Podnikání - denní forma 64-41-L/51

Podnikání - denní forma 64-41-L/51

Získáte odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou jste se připravovali v učebním oboru. Dále získáte dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy, právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, získáte znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.