cs en de

Projekty a granty

Šablony OP JAK

Šablony OP JAK

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Prevence digitální propasti - pro znevýhodněné žáky

Nástroje pro oživení a odolnost

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Dále podpořit za pomoci pokročilých digitálních učebních pomůcek rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání a přípravy

Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání a přípravy

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na možnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Spolu po COVIDu rozhodnutí č. 0057/13/SPC/2021

Spolu po COVIDu rozhodnutí č. 0057/13/SPC/2021

Účelu poskytnuté dotace bylo dosaženo realizací pěti třídenních pobytových programů pro první ročníky učňovských oborů školy, které se uskutečnily od 29.9.2021 do 22.10.2021, a to v Rekreačním středisku Nesměř.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II

Učíme se ze života pro život 2

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

ŠABLONY II- OAHŠ TŘEBÍČ

ŠABLONY II- OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Učíme se ze života pro život

Učíme se ze života pro život

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

ERASMUS PLUS

AKTIVITY ERASMUS

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Grantový systém města Třebíč

Grantový systém města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč je finančním nástrojem města Třebíče. Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru. Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy.

Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Hotelová škola Třebíč je zapojena jako pilotní škola do projektu Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století.

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Adopcí Davida Kabue Wachira se naše škola zapojila již v lednu roku 2004 do tohoto mezinárodního projektu Kampaně lidské podpory.