cs en de

25. Červen 2020Historie Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč

Dlouhé a spletité jsou cestičky historie třebíčské školy na Sirotčí ulici. Již ve 30. letech minulého století byla při příležitosti 80. narozenin T.G. Masaryka postavena škola pod názvem Živnostenská škola pokračovací. V jejím čele stanul první ředitel školy.

Kolo času se však stále otáčelo a přinášelo s sebou změny - někdy malé, jindy velké. Ani naší škole se nevyhnula velká reforma z doby sametové revoluce, a tak se škola na Sirotčí spojuje s jinou školou v Borovině - pokračovatelkou Baťovy školy práce pro mladé muže a ženy a později ještě s další školou v Náměšti nad Oslavou. Společně pak vytvořily novou střední školu, později pak Hotelovou školu Třebíč.

Ať už je historie školy skryta pod nátěry nových barev nebo pomalu bledne na stránkách školních dokumentů, stále je tu s námi a dotváří její neopakovatelnou atmosféru.

Škola prošla od svého vzniku složitým vývojem, který vedle jiného přinášel i různé změny názvů školy, jejich zřizovatelů a studijních oborů, ale přinášel také úspěchy a rozvoj školy.

Zde jsou uvedeny poslední z nich:

 • 1. 7. 1996: Integrovaná střední škola obchodní Třebíč, Sirotčí 4 (dříve SOU obchodní) se slučuje s Integrovanou střední školou kožařskou a textilní a Odborným učilištěm v Třebíči- Borovině. Vzniká Integrovaná střední škola obchodní a kožařská a Odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4 (zřizovatelem je Ministerstvo hospodářství ČR).
 • 1. 8. 1998: Ředitelkou školy je na základě konkurzního řízení jmenována Mgr. Libuše Kolářová. Do stávající vzdělávací nabídky zavádí dva nové obory: studijní obor hotelnictví a turizmus a učební obor kadeřník.
 • 1. 7. 1998: Integrovaná střední škola obchodní a kožařská a Odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4 se slučuje se Středním odborným učilištěm Náměšť nad Oslavou a vzniká Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Třebíč, Sirotčí 4 (zřizovatel je MŠMT ČR).
 • 17. 11. 1999: Slavnostní otevření nově zrekonstruované školní budovy v Náměšti nad Oslavou, kde je vybudován areál služeb pro veřejnost (restaurace, kadeřnictví, krejčovství).
 • 18. 9. 2001: Vznikem vyšších územně správních celků se zřizovatelem školy stává Kraj Vysočina.
 • 1. 9. 2002: Název školy se mění na Střední odborná škola obchodu a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4.
 • 1. 9. 2003: Ředitelkou školy zůstává po novém konkurzním řízení Mgr. Libuše Kolářová.
 • 1. 7. 2006: Název školy se mění na Hotelová škola Třebíč.
 • 1. 9. 2007: Otevření studijního oboru Cestovní ruch.
 • 1. 9. 2009: Otevření učebního oboru Aranžér.
 • 1. 8. 2012: Ředitelkou školy je na základě konkurzního řízení jmenována Mgr. Libuše Kolářová.
 • 1. 9. 2013: Otevření učebního oboru Reprodukční grafik.
 • 1. 7. 2014: Hotelová škola Třebíč se slučuje s Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky. Vzniká Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (zřizovatelem je Kraj Vysočina). Zkrácený název: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč.
 • 1. 7. 2014: Ředitelkou školy je na základě konkursního řízení jmenována Mgr. Libuše Kolářová.
 • 14. 10. 2015: Slavnostní otevření spojovací krčku mezi oběma školami.
 • 6. 9. 2017: Slavnostní otevření nové tělocvičny a zrekonstruovaného domova mládeže v Borovině.
 • 2017 - 2019: Otevření nového zaměření oborů: Aranžér - Designér v reklamě, Hotelnictví - Gastronomie a hotelový management, Prodavač - Florista, Obchodní akademie - Sportovní management.

Na základě úspěchů v evropských soutěžích a projektech získává škola prestižní certifikace.

 • 2. 12. 2008: Certifikát managementu kvality ISO 9001
 • 30. 9. 2015: Certifikát mobilit Erasmus+
 • 1. 9. 2014: Certifikát AKC ČR o vysoké kvalitě vzdělávání v gastronomii.
 • 30. 1. 2018: Certifikát nejúspěšnější škola ČR v účetnictví (2015, 2016, 2017, 2018)
 • 10. 1. 2016: Certifikát pro konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English.