cs en de

Fotogalerie

Státní jazyková zkouška základní a jazyková zkouška úrovně B1 17. Červen 2016 Státní jazyková zkouška základní a jazyková zkouška úrovně B1

V tomto týdnu byl završen měsíční maraton testování znalostí anglického jazyka na JŠ působící při OA a HŠ Třebíč. 13. května se ve škole uskutečnila písemná část Státní jazykové zkoušky základní (SJZZ), ke které se přihlásili studenti jazykové školy a třetích ročníků obchodní akademie. Z celkového počtu šestnácti přihlášených studentů u písemného testu uspělo dvanáct uchazečů, kteří mohli jít o dva týdny později k ústní části zkoušky. Všech dvanáct kandidátů závěrečnou část testování zvládlo a mohou se prokazovat vysvědčením o dosažení jazykové úrovně B2 dle SERRJ. 30. května přistoupili studenti třetích ročníků obchodní akademie společně s dalšími uchazeči z řad jazykové školy a veřejnosti k písemné části jazykové zkoušky ověřující znalosti anglického jazyka na úrovni B1. Třicet úspěšných studentů po písemné části se přihlásilo k ústní zkoušce, která proběhla v týdnu od 13. června. Všichni studenti si zaslouží pochvalu za svoji píli, díky níž získali jazykové certifikáty. Obzvláště se to týká studentů třetích ročníků OA, kterým se podařilo uspět u státnic. Doufáme, že dosažené výsledky budou motivací pro další studenty, kterým i v příštím školním roce nabídneme pomocnou ruku při přípravě, aby si vedle maturitního vysvědčení po ukončení studia odnášeli z naší školy i jazyková osvědčení, která jim pomohou s uplatněním na trhu práce.

Projektový týden OA 30. Květen 2016 Projektový týden OA

Na přelomu května a června letošního roku probíhal pro žáky 3. ročníků oboru Obchodní akademie Projektový týden. Žáci ve tříčlenných, popř. čtyřčlenných družstvech zpracovávali prezentaci na téma Podnikatelský záměr. Sami si již dopředu zvolili předmět podnikání dle svých zájmů a atraktivity daného podnikání. Jednalo se např. o provozování autokempu, tanečního klubu, kavárny a cukrárny, modelingové agentury, lázeňského a rekreačního centra, poskytování volnočasových aktivit pro studenty. Za úkol měli vyhotovit prezentace v MS PowerPoint, v nichž popsali založení a vznik firmy, zahajovací rozvahu, marketingové činnosti: průzkum trhu, volbu produktu, stanovení ceny, prodejní cesty, komunikace s trhem. Výstupem činnosti žáků bylo i zpracování seminární práce popisující založení a vznik firmy, marketingové činnosti a účetnictví firmy. V pátek 3. června 2016 vystoupili žáci se svými prezentacemi před komisemi složenými z vyučujících ekonomiky, účetnictví, výpočetní techniky a cizího jazyka (žáci prezentovali své cizojazyčné znalosti ve formě krátké anotace v cizím jazyce). Komise zhodnotily vystoupení jednotlivých týmů a zvolily vítězný projektový tým, jemuž předaly sladkou odměnu. Tyto vítězné týmy pak předvedly své výkony žákům druhých ročníků oboru Obchodní akademie.

Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno 03. Červen 2016 Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno

Den s Krajem Vysočina - Řemeslo má zlaté dno

Člověk v tísni 29. Březen 2016 Člověk v tísni

Studenti oboru Cestovní ruch si v semináři ze společenských věd vyzkoušeli práci na projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Prostřednictvím filmu a autentických dobových materiálů se věnovali moderním československým dějinám a lidským právům. Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět více, klikněte na www.clovekvtisni.cz

Valentýnské darování krve 16. Únor 2016 Valentýnské darování krve

Pod tradičním mottem „ Srdce pro lásku, krev pro život“ se již po osmé studenti rozhodli pro darování krve. Letošní 16. únor byl v historii této akce rekordní co do počtu zúčastněných. Na třebíčskou transfuzní stanici se dostavilo 44 zájemců a k odběru krve mohlo být přijato 32. V průběhu zmíněných osmi let darovalo krev více jak 190 studentů.

Den otevřených dveří - leden 27. Leden 2016 Den otevřených dveří - leden

Den otevřených dveří - leden