cs en de

Fotogalerie

Stáž na Ministerstvu vnitra 10. Listopad 2016 Stáž na Ministerstvu vnitra

Jako studentovi oboru obchodní akademie se zaměřením na veřejnou správu mi škola - Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč zprostředkovala možnost absolvovat školní praxi ve státní správě, a to konkrétně na Ministerstvu vnitra v Praze. Byla to pro mě jedinečná a zároveň vzácná příležitost udělat si všeobecný přehled o tomto typu pracovní sféry. První den této stáže jsem započal návštěvou Úřadu vlády České republiky, kde jsem byl posluchačem na právě probíhající pracovní komisi pro správní právo Legislativní rady vlády, jež projednávala návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech. Názorně jsem si udělal obrázek o tom, jak je důležitá příprava a propracovanost každého nového právního předpisu. Po návratu na Ministerstvo jsem se zabydlel v přidělené kanceláři na odboru legislativy a koordinace předpisů, kde jsem se postupně seznamoval a obohacoval informacemi na různých odděleních tohoto odboru. Mé poznání odstartovalo na sekretariátu a protokolu, kde jsem se obeznámil s nejrozšířenějším informačním systémem Ginis, ve kterém jsou vedeny spisy úřadu. Ekonomická a hospodářská agenda, na kterou jsem zamířil následující den, mně poskytla přehled o inventuře majetku a rozpočtu celého odboru. V půli týdne jsem byl rovněž přítomen na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož návštěvou jsem se dostal na místa, která nejsou k vidění za běžných okolností. V neposlední řadě mně pracovníci na odděleních legislativy e-governmentu a informatiky a vnější legislativy ukázali, jak se připisují k zákonům připomínky, a já poznal, co tato práce obnáší a kolik přičinlivosti je zapotřebí. Ke konci mé stáže jsem se účastnil jazykové korektury právních předpisů, která obnášela jistou dávku trpělivosti a pozornosti při pročítání zákonů již podepsaných prezidentem republiky. Své praxe na Ministerstvu vnitra si velice vážím. Byl to příjemně strávený týden v dobré atmosféře a sympatickém kolektivu. Cenné informace a zkušenosti jsou k nezaplacení. Přeji každému, kdo bude poctěn takovouto nabídkou, aby z toho vytěžil maximum, tak jako já. Lukáš Ramach, OA3B