cs en de

Fotogalerie

Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce 09. Únor 2017 Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce

Ve čtvrtek 9.února 2017 se na OA a HŠ Třebíč konala konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce. Vítězové v obou kategoriích budou moci reprezentovat okres Třebíč v krajském kole v Jihlavě. O prvenství v anglickém jazyce se mezi sebou utkalo 14 studentů třebíčských středních škol a Gymnázia Moravské Budějovice. Do souboje o vítězství v německé konverzaci se přihlásilo 10 studentů. Soutěžící nejprve prokazovali svoje schopnosti porozumět slyšenému textu. Následně přistupovali k ústní části, kde mohli předvést aktivní znalost jazyka, ve kterém soutěžili. Letošní ročník ovládla stejná studentka v anglické i německé části. Ivana Holpuchová z Gymnázia Třebíč svoje soupeřky na druhých místech, Janu Drápelovou z Gymnázia Moravské Budějovice v angličtině a Veroniku Novákovou v německém jazyce, porazila těsně o jeden bod. Na třetím místě se v anglickém jazyce s odstupem sedmi bodů umístila studentka Katolického gymnázia Michaela Kutinová, v německé části tuto příčku obsadil student Gymnázia Třebíč Ondřej Paterna, když na druhé místo ztratil pouhý bod. Studenti naší školy Matouš Dvořák a Valentin Živora se v anglickém jazyce umístili na 8. a 9. místě, v německém jazyce naši školu reprezentovali Daniel Křiváněk (7. místo) a Michaela Horáková (9. místo). Vítězná studentka a s ní i studenti na druhých a třetích místech obdrželi poukazy k zakoupení knih.

Celostátní soutěž v účetnictví 25. Leden 2017 Celostátní soutěž v účetnictví

Ve dnech 25. - 26. 1. 2017 proběhl ve Znojmě 11. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví určený studentům středních škol s názvem Má dáti, dal 2017, který zorganizovala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti v souvislých příkladech v rozsahu 4 x 60 minut a teoretické znalosti v testu obsahujícím 100 otázek, zpracovávaném na PC. Soutěže se zúčastnilo 90 žáků z 46 středních škol. Naši školu reprezentovali Veronika Bastlová z OA4C a Michal Kobelka z OA4A. Veronika Bastlová obsadila 3. místo, Michal Kobelka 13. místo v soutěži jednotlivců. V soutěži škol již potřetí v řadě získali titul Nejúspěšnější škola České republiky v účetnictví.

ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru 27. Leden 2017 ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru

Za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, proběhlo v pátek 27. 1. vyhlášení soutěže "ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru". Tereza Kadlecová, Kateřina Dvořáčková a Kristýna Fedrová společně získaly 3. místo v kategorii středních škol. Gratulujeme!

Soutěž Účetní tým 2017 06. Leden 2017 Soutěž Účetní tým 2017

Dne 6. ledna 2017 se v Praze konala celostátní soutěž tříčlenných družstev v účetnictví. Setkalo se zde 10 týmů z celé republiky, které postoupily v rámci regionálních kol (soutěže se účastnilo celkem 50 škol). Naší školu reprezentovalo družstvo složené ze studentů tříd OA4A a OA4C - Kobelka Michal, Bastlová Veronika a Dvořáková Kristina. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: první část se týkala případové studie na účtování jednotlivých agend (bylo jich pět) a druhá část se skládala ze znalostní soutěže teoretických vědomostí formou hry RISKUJ. Po první části bylo naše družstvo průběžně na prvním místě (tak jako ve Znojmě). Poté se družstva rozdělila do dvou semifinálových skupin po pěti soutěžních týmech a v rámci semifinále absolvovaly znalostní soutěž formou RISKUJ, kde si vybíraly soutěžní otázky za určitý počet bodů. V rámci naší skupiny jsme se umístili na čtvrtém, nepostupovém místě. Zklamání bylo veliké, protože víme, že soutěž RISKUJ není jen o vědomostech, které studenti měli, ale hodně i o štěstí a strategii. Bohužel tentokrát štěstí při nás nestálo a do finále jsme se neprobojovali. Ale i tak studenti mohou mít dobrý pocit, protože v případové studii opět dokázali, že účtovat umíme nejlíp v celé republice! Děkujeme celému týmu za vzornou reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v soutěže MÁ DATI-DAL 2017, která se bude konat ve Znojmě.

Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách 06. Leden 2017 Osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách

V pátek 6. ledna 2017 předala paní ředitelka osvědčení o úspěšném absolvování státní zkoušky v grafických disciplínách. Tyto zkoušky se na naší škole konaly 24. listopadu 2016 a uchazeči museli prokázat schopnost opsat na počítači neznámý text rychle a bezchybně, museli vyhotovit obchodní dopis a tabulku podle platných právních norem. Většina uchazečů o tuto státní zkoušku byla úspěšná, a proto jim blahopřejeme. Zároveň věříme, že jejich úspěch bude motivací pro stávající studenty a i oni se v příštích letech ke státní zkoušce v grafických disciplínách přihlásí.