cs en de

Fotogalerie

Exkurze na Okresním soudu v Třebíči 02. Prosinec 2016 Exkurze na Okresním soudu v Třebíči

V průběhu měsíce listopadu navštívily třídy OA3A a OA3B Okresní soud v Třebíči. Studenti se seznámili s prací soudce, vyššího soudního úředníka, justiční stráže a soudního exekutora a rovněž si prohlédli budovu Okresního soudu.

První ročníky v knihovně 08. Listopad 2016 První ročníky v knihovně

Nedílnou součástí výuky českého jazyka je i návštěva městské knihovny, proto jsme i letos zavítali se studenty prvních ročníků do hlavní budovy této instituce na Hasskově ulici (ve dnech 8. 11. OA1A, OA1B, 16. 11. HT1, 18. 11. CR1). Mohli jsme nahlédnout do historie knihovnictví v Třebíči, získat přehled o službách, jež knihovny nabízejí, nebo se seznámit se způsobem vyhledávání, objednávání a prodlužování knih přes internet. Mnohé zaujala nabídka registrace zdarma v rámci exkurze. Chválíme také ty studenty, kteří se odvážně a s chutí pustili do plnění připravených úkolů (vyhledávání různých druhů publikací apod.). Pevně věříme, že u většiny padlo zrnko na úrodnou půdu a že se stanou aktivními čtenáři Městské knihovny v Třebíči.

Exkurze vodojem Třebíč a ESKO-T 01. Listopad 2016 Exkurze vodojem Třebíč a ESKO-T

Dne 1. 11. 2016 jsme navštívili třebíčský vodojem Kostelíček, třídírnu odpadů ESKO-T a také skládku Petrůvky. Ve vodojemu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o založení věže, jejích počátcích, rekonstrukci a o spolupráci s vodojemem Heraltice. Díky hezkému podzimnímu počasí jsme mohli vystoupat až na samý vrchol věžového vodojemu a pozorovat celou Třebíč z dálky. Poté jsme se přemístili do třídírny odpadů, kde jsme zhlédli krátkou prezentaci o důležitosti třídění odpadků a jejich zpracování v provozu. Součástí prohlídky byla i skládka komunálního odpadu Petrůvky, kde jsme se seznámili s pravidly navážení a ukládání tohoto odpadu. Novinkou skládky Petrůvky je rozkládání biologického odpadu. Důležité informace z exkurze se nám budou hodit nejen v hodinách ZPV, ale i v osobním životě.

Exkurze v ČNB a na Letišti Václava Havla 19. Říjen 2016 Exkurze v ČNB a na Letišti Václava Havla

Dne 19. října 2016 se studenti třídy CR3 a HT3 zúčastnili jednodenní exkurze v Praze. První zastávkou byla budova Hlavního vlakového nádraží. Na prvním nástupišti jsme viděli sousoší představující sira Nicholase Wintona s dětmi, která díky němu odjela několika vlaky v roce 1939 do Anglie. Následně jsme navštívili stálou expozici "Lidé a peníze" v České národní bance. Zde jsme se dozvěděli něco o vývoji banky a jejich úkolech. Seznámili nás také s padělky a ochrannými prvky peněz. Měli jsme možnost potěžkat si zlatou cihlu a viděli jsme, jak vypadá 100 000 000 Kč v hotovosti. Po prohlídce ČNB organizační skupina z CR3 zajistila procházku s výkladem po památkách. Prohlédli jsme si Obecní dům, Prašnou bránu, Celetnou ulici, Staroměstské náměstí, Stavovské divadlo a Karolinum. Poté nás autobus přepravil na Letiště Václava Havla. Po úspěšném absolvování důkladné bezpečnostní kontroly jsme mohli obdivovat atmosféru letiště. První část prohlídky jsme absolvovali autobusem po ploše letiště. Její součástí byla ukázka odbavení letadel, pozorování startu a přistávání přímo u dráhy, ukázka zavádění letadel na stání. Viděli jsme heliport a hangáry. Druhá část prohlídky byla zaměřena na interiéry, seznámili jsme se s odbavením cestujících, rozdílnou bezpečnostní kontrolou mezi Terminálem 1 a 2. Prohlédli jsme si letištní VIP salonky pro cestující business tříd. Velkým zážitkem pro studenty bylo pozorování největšího dopravního letadla Airubs A380 při jeho odbavování a odletu do Dubaje.

Exkurze v Praze 07. Září 2016 Exkurze v Praze

Ve dnech 7. - 9. září 2016 se třídy OA4A, OA4B a OA4C zúčastnily tradiční exkurze v Praze. Studenti si prohlédli významné kulturní a historické památky - Vyšehrad, Staré Město, Malou Stranu, Pražský hrad, Petřín, Loretu. Nejvíce studenty oslovila prohlídka Národního divadla a Muchových obrazů z monumentálního cyklu Slovanská epopej. Velkému zájmu se těšila návštěva reprezentačních prostor Valdštejnského paláce, ve kterém sídlí Senát. Studenti nasáli atmosféru velkoměsta zalitého sluncem a plného cizinců obdivujících naše pamětihodnosti.

Poznávací zájezd do Švýcarska 09. Květen 2016 Poznávací zájezd do Švýcarska

Druhý květnový týden se 57 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Švýcarska. Zájezd byl organizován třebíčskou cestovní kanceláří VOMA a naším průvodcem byl přímo majitel cestovní kanceláře pan Ing. Zdeněk Vondráček. Po první noci strávené v autobuse jsme dorazili k Bodamskému jezeru a do německého města Kostnice, kde jsme navštívili především místa spojená s osobností mistra J. Husa. Odtud jsme pokračovali do malebného švýcarského městečka Stein am Rhein a posléze k Rýnským vodopádům, nejmohutnějším vodopádům v Evropě. Další den jsme se podívali do horské vesničky Gruyere, spjaté s výrobou stejnojmenného sýra, navštívili Olympijské muzeum na břehu Ženevského jezera v Lausanne a především čokoládovnu firmy Cailler-Nestlé v Broc. Poslední den našeho pobytu ve Švýcarsku jsme strávili v Bernských Alpách. Ozubenou železnicí jsme se vyvezli až do nadmořské výšky 2060 m, kde nás přivítal sníh. Mraky nám sice pokazily výhled na čtyřtisícové vrcholky hor kolem nás, i přesto jsme se domů vraceli plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

Exkurze v Terezíně 05. Květen 2016 Exkurze v Terezíně

Dne 5.5.2016 se studenti tříd CR3 a CR2 účastnili exkurze do Terezína. Exkurzi organizačně připravila skupina studentek CR4. Zajímavý a poměrně náročný den v Terezíně začal seminářem a prohlídkou Magdeburgských kasáren, pak pokračoval prohlídkou muzea ghetta, pohřební místnosti, židovského hřbitova a krematoria. Druhá část celodenního programu probíhala v Malé pevnosti. Mimo plánovaný program jsme se účastnili slavnostního aktu připomínky obětí holocaustu v bývalé motlitebně židovského ghetta. Naskytla se nám jedinečná možnost vyslechnout si mužský synagogální sbor ze Ženevy, zemského rabína Sidona, ředitele Památníku Terezín Jana Munka a dvě paní, přeživší útrapy Terezína, které přečetly jména 100 obětí. Tento akt známý pod jménem Jom Ha Šoa se konal i v dalších městech (http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/160324-jom-ha-soa-2016.html). Exkurze byla velmi zajímavá, poskytla mnoho informací i podnětů k přemýšlení a další práci s tématem.