cs en de

Fotogalerie

05. Květen 2016Exkurze v Terezíně

Dne 5.5.2016 se studenti tříd CR3 a CR2 účastnili exkurze do Terezína. Exkurzi organizačně připravila skupina studentek CR4. Zajímavý a poměrně náročný den v Terezíně začal seminářem a prohlídkou Magdeburgských kasáren, pak pokračoval prohlídkou muzea ghetta, pohřební místnosti, židovského hřbitova a krematoria. Druhá část celodenního programu probíhala v Malé pevnosti. Mimo plánovaný program jsme se účastnili slavnostního aktu připomínky obětí holocaustu v bývalé motlitebně židovského ghetta. Naskytla se nám jedinečná možnost vyslechnout si mužský synagogální sbor ze Ženevy, zemského rabína Sidona, ředitele Památníku Terezín Jana Munka a dvě paní, přeživší útrapy Terezína, které přečetly jména 100 obětí. Tento akt známý pod jménem Jom Ha Šoa se konal i v dalších městech (http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/160324-jom-ha-soa-2016.html). Exkurze byla velmi zajímavá, poskytla mnoho informací i podnětů k přemýšlení a další práci s tématem.