cs en de

Fotogalerie

12. Listopad 2021Studenti cestovního ruchu si připomenuli Den válečných veteránů

Jedna z definic průvodce cestovního ruchu definuje průvodce cestovního ruchu jako fyzickou osobu, která poskytuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní. V rámci poznávání světové, ale i regionální historie, jsme si položením kamínků s kytičkou vlčího máku na třebíčském hřbitově a u pamětní desky na Pasáži připomenuli Den veteránů, který je od rou 2004 významným dnem i v ČR. Tento den je věnován veteránům všech válečných konfliktů. Nejdříve se však studenti seznámili s historií 1. světové války, připomínkou dne v jednotlivých zemích, symbolech a zajímavostech z této oblasti lidských dějin a sbírkou Paměti národa, formou přednášky, kterou si iniciativně připravila Karolína Benešová.Její prezentace byla perfektní, slovní projev plynulý a zajímavý, je vidět, že Karolína bude dobrou průvodkyní na hradě, nebo zámku. Tento úkol ji čeká již za pár měsíců, kdy bude v roli průvodkyně absolvovat ročníkovou praxi. Poté si studenti na přinesené valounky nalepili květy vlčího máku, které jim předem připravili jejich spolužáci z oboru s aranžérským zaměřením. Je to přínosné pro obě strany, když zafunguje taková mezioborová spolupráce. Padesát desek vojáků, kteří zahynuli v třebíčských lazaretech v důsledku první světové války se rozsvítilo červenou barvou vlčích máků. Kdyby pomníčky mohly promluvit, bylo by jistě zajímavé se dozvědět jak prožíval válku chlapec, který zemřel v pouhých 19 letech, jak poručík dělostřelectva, kterému bylo 31 let... Poznání historie Třebíče nám pomáhá i zajímavá iniciativa, Virtuální muzeum staré Třebíče, která má již téměř 8 tisíc členů, zajímavé články v novinách i odborná literatura. Jsem si jista, že výuka na místech paměti je pro studenty velmi důležitá a prohlubuje jejich poznání i přístup k světové i regionální historii.