cs en de

11. Říjen 2018Adopce na dálku

Adopcí Davida Kabue Wachira se naše škola zapojila již v lednu roku 2004 do tohoto mezinárodního projektu Kampaně lidské podpory.

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami. Je to forma pomoci, která poskytuje dítěti možnost chodit do školy, a tím i naději na lepší život, zatímco zůstává ve své rodné zemi se svoji rodinou.

Adopcí Davida Kabue Wachira se také naše škola zapojila již v lednu roku 2004 do tohoto mezinárodního projektu Kampaně lidské podpory, kterou organizuje v České republice Humanistické centrum Narovinu.

Adopce na dálku spočívá v tom, že adoptivní rodiče (žáci naší školy) poskytnou každoročně „svému“ adoptovanému dítěti částku ve výši 7 200,- Kč. Z té jsou potom hrazeny veškeré výdaje související se vzděláváním adoptovaného dítka.