cs en de

23. Říjen 2023Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání a přípravy

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Naší škole se na základě podané žádosti podařilo získat Akreditaci Erasmus na období do roku 2027. Tím by škola měla získat jistotu spojenou s dlouhodobým plánováním a využitím finančních prostředků zahraničních stáží, se kterými má naše škola zkušenosti už víc než dvacet let.

V rámci krátkodobých i dlouhodobých stáží mohou vyjíždět naši žáci do různých destinací v rámci Evropy. Rovněž jsou naplánovány i krátkodobé stáže pedagogických pracovníky ve formě stínování, které by měli prohloubit jejich kompetence pro výuku v oblasti IT technologií a environmentálně odpovědného chování v jednotlivých oborech.

Stáže pro studenty jsou spolufinancovány z programu Evropské unie Erasmus+.

Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor autora(Mgr. Klára Herudková, zástupkyně ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč), Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.

AKTIVITY ERASMUS+