cs en de

29. Listopad 2022Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na možnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.