cs en de

11. Říjen 2018Grantový systém města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč je finančním nástrojem města Třebíče. Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru. Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy.