cs en de

11. Říjen 2018Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Hotelová škola Třebíč je zapojena jako pilotní škola do projektu Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století.

Projekt probíhá od školního roku 2011/2012 a studenti pracují s již vzniklými materiály. Je veden pod záštitou Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy. Bližší informace naleznete na www.nasinebocizi.cz.