cs en de

01. Červen 2020ŠABLONY II- OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Realizované aktivity:

Školní psycholog
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
CLIL ve výuce SŠ
Využití ICT ve vzdělání a) 64 hodin
Klub pro žáky SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin
Vzdělávání pedagogických pracovníků  DM – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta e) inkluze
Klub pro žáky DM