cs en de

11. Listopad 2019ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Realizované aktivity:

• Školní psycholog
• Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVVP v rozsahu 8 a 24 hodin
• Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
• Tandemová výuka na SŠ
• CLIL ve výuce na SŠ
• Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
• Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv