cs en de

11. Únor 2022Spolu po COVIDu rozhodnutí č. 0057/13/SPC/2021

Účelu poskytnuté dotace bylo dosaženo realizací pěti třídenních pobytových programů pro první ročníky učňovských oborů školy, které se uskutečnily od 29.9.2021 do 22.10.2021, a to v Rekreačním středisku Nesměř.

Pro jednotlivé třídní kolektivy, které byly vždy doprovázeny třídními učiteli a dalšími 2 pedagogy školy byl vytvořen program, který naplňoval svými aktivitami účel výzvy, jak pro žáky, tak i pro doprovázející pedagogy tak, aby byly splněny kritéria výzvy. Program jednotlivých pobytů byl zaměřen na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví žáků a na globální rozvojové vzdělávání žáků. Realizací naplánovaných aktivit byl položent základ nových dovedností a návyků žáků jak z oblasti primární prevence, tak z okruhů globálního vzdělávání.

Plánové programy byly uskutečněny ve spolupráci s organizacemi či jednotlivými lektory, kteří se již dlouhodobě zabývají problematikou primární prevence pro školy.

Společný pobyt a aktivity během něj velmi výrazně přispěly k vytvoření pozitivní atmosféry v třídních kolektivech i mezi žáky navzájem. Žáci spolu výborně komunikovali, pokud bylo potřeba, pomáhali si, velmi hezky se k sobě chovali. Kurz byl v tomto směru přínosný i pro pedagogy, kteří měli možnost sledovat své žáky i mimo školu a zažít s nimi jiný program než samotnou výuku.

Realizace programu Spolu po COVIDu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.