cs en de

08. Prosinec 2022Začínáme s programem EPAS

Naše škola se ve školním roce 2022/23 zapojila do programu „Vyslanecká škola Evropského parlamentu“. Vzdělávací program EPAS „Školy – vyslanci Evropského parlamentu“ realizuje tým 8 žáků třídy CR3, kteří se do programu zapojili. Aktivity studentů zaštiťuje Ing.Daniela Vitásková ve spolupráci s Mgr. Zdeňkou Macurovou. Vyučující se v rámci projektu nazývají „senior vyslanci“ a žáci „junior vyslanci“. V rámci ČR je v tomto školním roce zapojeno do projektu celkem 15 škol. Projekt je rozložen na jeden školní rok.  

Po úspěšném absolvování programu škola získá certifikát „Vyslanecká škola Evropského parlamentu“.
Čtyřem nejaktivnějším školám bude nabídnuta cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku.  

Junior vyslanci absolvují svůj první seminář on line v pondělí 28.11.2022. 

První aktivitou v rámci programu byla úžasná exkurze třídy CR3 na letišti Václava Havla.

#vyslanciEP2023, #Skoly_vyslanciEP