cs en de

30. Červen 20233. kolo přijímacího řízení

Třetí kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou hotelnictví (gastronomie a hotelový management), obchodní akademie (všeobecná ekonomika, veřejná správa, sportovní management), cestovní ruch a do oborů vzdělání s výučním listem cukrář, kuchař-číšník, aranžér (designér v reklamě) a prodavač (florista) se koná dne 31. 8. 2023. Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 30. 8. 2023. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte 31. 8. 2023 v době od 10.00 do 15:00 hod na sekretariátu školy (budova B, II. patro). V případě přijetí zároveň odevzdejte zápisový lístek.