cs en de

30. Srpen 2021Informace - testování žáků

Vážení rodiče a žáci,

ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne screeningové testování žáků Ag testy. Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (nejdéle po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Žáci musí předložit potvrzení o očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19. V případě, že toto potvrzení odevzdali v předchozím šk. roce není nutné potvrzení znovu předkládat.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, proběhne testování bezprostředně po jeho příchodu do školy.

V případě, že se žák testování nepodrobí, musí po celou dobu prezenční výuky nosit respirátor. Ostatní žáci musí nosit respirátor pouze ve společných prostorech.

Žáci, kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění, nesmí vstupovat do školy. Žáci (ani rodinní příslušníci) v izolaci nebo s nařízenou karanténou si nesmí vyzvedávat obědy.

Informace o další průběhu testování žáci obdrží, jakmile budou zveřejněny MŠMT.

Žáci mají také povinnost informovat školu o cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před zahájením školní docházky. Povinnost informovat školu splníte zasláním emailu svému třídnímu učiteli s uvedením této informace:

Dne  xx.xx.2021 návrat ze země a následuje uvedení stupně rizika, dále uveďte informaci, zda se na Vás vztahuje povinnost podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na některém z veřejných odběrových míst.

Do předmětu emailu uveďte text „Návrat ze zahraničí“

V případě vstupu zpět na území ČR jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na některém z veřejných odběrových míst.

 

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování

b) osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19

c) osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření

 

 

vedení školy