cs en de

27. Červen 2023Mimořádná pochvala studenta - průvodce

Naprostá většina studentů třídy CR3 v červnu vykonávají své povinné praxe na hradech a zámcích (dva studenti jsou na praxi v zařízeních cestovního ruchu v Dublinu).
Příprava na průvodcování v rámci druhého pololetí školního roku byla náročná. Přístup žáků k úkolům byl různý, ale lze konstatovat, že téměř všichni přípravu zvládli dobře. Práce průvodce není jednoduchá, vyžaduje vědomosti, řečnické schopnosti, psychologický odhad klienta, pohotovost, apod. Ne všichni studenti tyto předpoklady mají, někdo není tak pohotový, má menší slovní zásobu, je více introvertní a také se v práci průvodce prostě nenašel. Chybí mu zvídavost a zájem a to je potom v konečném výkonu poznat.
Učitelé, kteří studenty na průvodcování připravovali se snažili jednotlivé objekty navštívit a v roli klienta zhodnotit výkon studentů v rámci klasické prohlídky. Bohužel, není v našich silách navštívit všechny objekty, skloubit výjezd s výukou a pod., je to ale důležité pro obě strany a zároveň výzva do budoucího školního roku.
Klienti jsou různí, většinou do knihy návštěv nepíší , nebo napíší všeobecné hodnocení, méně již ocení konkrétního průvodce. Měla jsem radost, když například v Dačicích jsem si přečetla, že slečna průvodkyně (naše žákyně) byla výborná. Málokdo, ale napíše pochvalu přímo do školy. O to více nás těší, že klient -návštěvník nešetřil čas a námahu a pochvalný mail napsal. Zde jej citujeme :
 
"Vážené paní učitelky, vážený pane řediteli,
 
ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování a pochvalu Vašemu studentu Jiřímu Polehlovi, který v současné době vykonává povinnou praxi na hradě Buchlov u Uherského Hradiště.
Tento týden na naší škole probíhá studentská výměna s německým Mayenem, přičemž dorozumívacím jazykem je angličtina. Jirka nás (mě a německé studenty s jejich doprovodem) včera provázel hradem téměř dvě hodiny a jeho výkon byl tak mimořádný, že jsem se rozhodla Vám napsat.
Jirka byl bezpochyby v nelehké situaci, neboť celý text, který měl naučený v češtině, musel bez přípravy říkat z paměti v angličtině. Po celou dobu mluvil zajímavě, vystupoval profesionálně a dokázal udržet pozornost všech přítomných. Jeho angličtina byla natolik plynulá a výborná, co se týče gramatiky a obecné i specifické slovní zásoby, že celá naše skupina byla maximálně spokojena.
Já, jakožto učitelka anglického jazyka, jsem byla ohromena a smekám klobouk nad takovým výkonem. 
Byla bych velmi ráda, pokud se má pochvala dostane i samotným rodičům a eventuálně i jiným vyučujícím, kteří Jirku doposud na jeho profesi připravovali. Velmi ocením, pokud bude Jirka pochválen před celou třídou – bezpochyby si to zaslouží!
Pochvalu si zaslouží taktéž paní učitelka třídní a paní učitelka Vitásková ?
Děláte práci skvěle!
S pozdravem a přáním celé řady výborných studentů,
Petra Soukupová
Gymnázium Uherské Hradiště "