cs en de

12. Prosinec 2023Praktické průvodcování je dřina

V rámci exkurze na veletrh fiktivních firem ve Vysokém Mýtě probíhala i simulace práce cestovní kanceláře v zajištění exkurze (zájezdu).
Organizační skupina CR3 se potkávala s mnohými překážkami - od odhlašování se závazně přihlášených studentů přes sněhovou kalamitu a také neznámým prostředím nikdy nenavštívených lokalit. Náročná je i koordinace úkolů v rámci samotné organizační skupiny, pedagoga a dodavatelů služeb. Tentokrát musím ale organizační skupinu za jejich aktivní přístup pochválit, zejména Natálie a Valerie byly páteří celé skupiny. Samozřejmě vždy se dají věci vylepšovat. Pro ostatní studenty, účastníky, byla akce nejenom svoji náplní, ale i praktickým provedením, příkladem pro další odbornou přípravu v cestovním ruchu. V rámci exkurze nás studenti provedli historickým centrem malebného "Mejta" a navštívli jsme rovněž památník Lidice. Exkurze byla zajímavá, poučná a významnou složkou výuky předmětů cestovního ruchu.