cs en de

13. Říjen 2021Překládáme s Janou Montorio 2021

Městská knihovna v Třebíči v roce 2021 vyhlašuje 6. ročník překladatelské soutěže "Překládáme s Janou Montorio" určenou žákům, studentům a mladým lidem od 15 do 20 let. Jazykem soutěže je angličtina. Překládaným žánrem je literatura "young adult". Součástí vyhlášení výsledků bývá rozbor překládaného textu.


Přihlášku a soutěžní překlad odevzdejte v elektronické i tištěné podobě Mgr. Haně Konečné do pátku 26. 11. 2021.


Na soutěžní překlad neuvádějte svoje jméno. Každou stránku překladu označtě osobním heslem, které se musí shodovat s heslem uvedeným na přihlášce.

Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jeden překlad. Práce nebude redakčně ani gramaticky upravována a opravována, práce nesplňující podmínky bude ze soutěže vyloučena.


Informace o soutěži jsou uvedeny také na webových stránkách knihovny.
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/prekladame-s-janou-montorio-2021-6-rocnik__4790/

Dokumenty