cs en de

20. Říjen 2023Projektový den CR1 a CR2 2023

Průvodcování kulturní promenádou v Náměšti nad Oslavou, úžasné putování kralickou oborou a seznámení s historií kralické tiskárny, to vše zažili studenti oboru cestovní ruch ve čtvrtek. Exkurze prolínala různé formy cestovního ruchu - kulturně poznávací, lovecký a také ekologický. Studenti exkurzi připravili a částečně i provázeli.Oborou nás provedla pracovnice lesní správy, její výklad byl poučný, praktický a velmi pěkně strukturován. V Památníku bible kralické studenti mohli rovněž ocenit zajímavý vyklad profesionální průvodkyně. V průběhu exkurze studenti také zpracovávali otázky v pracovním listě.