cs en de

04. Říjen 2018Europass - dodatek k osvědčení

Europass - dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání, který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Osvědčení absolventi obdrží v anglickém jazyce.

Europass - dodatek k osvědčení (E-DO)