cs en de

05. Duben 2023Cestovní ruch 65-42-M/02

Naučíme Vás komunikovat ve dvou světových jazycích a volit vhodné podnikatelské strategie. Proniknete do světa financí a marketingu. Spojením znalostí z ekonomiky a cestovního ruchu, na které se zaměřujeme, se stanete žádanými odborníky v oblasti cestovního ruchu u nás. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Absolvent studijního oboru služby cestovního ruchu je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a dalších službách, které se v komplexu podílejí na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Jedná se především o služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, průvodcovské, v informačních turistických centrech, služby lázeňské, služby spojené s tvorbou náplně volného času turistů a další.

 

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • princip tržního hospodářství a podnikatelské činnosti
  • účetnictví a využívání informačních technologií
  • základní principy marketingu a evropského obchodování

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační a provozní funkce v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu, včetně samostatného řízení firem a společností provozujících služby cestovního ruchu apod.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty oboru