cs en de

18. Leden 2024Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Chcete získat všeobecné vzdělání s ekonomickým základem a připravit se na další studium na vysoké škole? Všeobecné vzdělání = ideální příprava pro život ve 21. století! Do budoucna nevíme, které profese s postupující robotizací zaniknou, které vzniknou? Se všeobecnými základy budete připraveni na všechno! Žáci si mohou vybrat maturitní předmět dle svých preferencí. Nejlepší žáci se mohou rovněž zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Absolvent maturitního oboru ekonomické lyceum je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, který je připraven na další studium na vysokých školách zejména ekonomických či právnických fakultách vysokých škol, avšak díky rozšířenému všeobecnému základu v jazykové oblasti, v oblasti přírodních věd a společenských věd není absolvent limitován ani při přípravě k přijetí ke studiu i na dalších fakultách vysokých škol.

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • získávání, vyhodnocování a práci s informacemi ve všeobecných i odborných oblastech vzdělání
  • strategie k dalšímu učení a seberozvoji
  • využívání informačních technologií
  • marketingovou činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • základy účetnictví a, finanční hospodaření podniku

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů a možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi se převážně připravují v dalšímu studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Mohou se však uplatnit i přímo na trhu práce v ekonomicko-právní oblastiči či zahájit vlastní podnikání. V průběhu studia mohou žáci přímo u nás ve škole vykonat mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka (od úrovně B1) či státní jazykovou zkoušku úrovně B1 z cizího jazyka.

 

 

Dokumenty oboru