cs en de

02. Listopad 2023Hotelnictví a turizmus 65-42-M/01

Chcete si zvolit zaměření na hotelnictví či turizmus nebo pokračovat v dalším studiu na vysoké škole? Zajímá Vás možnost průvodcování a vedení cestovní kanceláře, specializační kurzy v oblasti gastronomie a cestovního ruchu nebo řízení hotelu a management cestovního ruchu? Obor hotelnictví a turizmus nabízí zvolit si od 3. ročníku specializaci. Nejlepší žáci se mohou rovněž zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží, kde nám v minulém roce byla partnerem i michelinská restaurace ve Vídni.

Absolvent maturitního oboru hotelnictví a turizmus je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným odborným vzděláním a má široký vzdělanostní základ. V průběhu studia oboru si žák volí mezi zaměřením na hotelnictví nebo na turismus.

Zaměření hotelnictví se orientuje více na gastronomickou část oboru, kdežto zaměření na turizmus směřuje žáka více do oblasti cestovního ruchu.

Jednotlivým zaměřením jsou uzpůsobeny i studované předměty, jakož i profilová část maturitní zkoušky (to jak v praktické části, tak i ústní části maturitní zkoušky).

 

Absolvent ovládá:

  • kultivované vystupování a jednání a komunikuje ve dvou cizích jazycích
  • techniku služeb cestovního ruchu
  • speciální gastronomické dovednosti při výrobě a servisu
  • základy hotelového managmentu

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a souvisejících služeb cestovního ruchu.

Stěžejní jsou činnosti obchodně - podnikatelské a odborně - provozní a řídící.


Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty oboru