cs en de

04. Červen 2021Kuchař - číšník 65-51-H/01

Naučíme Vás připravovat špičkové speciality. Čekají Vás rauty a recepce pro významné osobnosti. Zúčastníte se barmanských show a soutěží a zvládnete tajemství Freestyle. Naučíte se perfektně chovat a mluvit se zákazníkem.

Absolvent učebního oboru kuchař - číšník pro pohostinství je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologické postupy při přípravě jídel teplé a studené kuchyně
  • techniku jednoduché a složité obsluhy
  • sestavování jídelních a nápojových lístků a složitých menu dle gastronomických pravidel
  • povinnosti barmana a zajišťování slavnostních hostin
  • základy obchodních a podnikatelských činností včetně používání počítače a komunikace s hostem v cizím jazyce

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Omezení pro studium oboru Kuchař - číšník vycházející z Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou následující:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

9. Přecitlivělost na: a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Pozn.: § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

Dokumenty oboru